Dierproeven en onderzoek

Longfonds wil toe naar dierproefvrij onderzoek. Op dit moment zijn er nog niet genoeg alternatieven om de vele onderzoeksvragen proefdiervrij te kunnen beantwoorden om oplossingen voor longpatiënten te vinden. In ongeveer een kwart van de onderzoeken die Longfonds steunt, wordt nu nog gebruik gemaakt van diermodellen. Longfonds streeft ernaar om waar mogelijk minder diermodellen in te zetten.

  Onderzoek

  Initiatieven

  Om ervoor te zorgen dat er dierproefvrije alternatieven voor onderzoek komen, is Longfonds betrokken bij verschillende initiatieven. Zo heeft Longfonds (financieel) bijgedragen aan het mogelijk maken van onderzoeksprojecten binnen het programma Meer Kennis Met Minder Dieren van ZonMw. We financieren onderzoek naar de Long-op-een-chip en we zijn betrokken bij het opzetten van een onderzoeksprogramma met de gezamenlijke gezondheidsfondsen naar Proefdiervrije innovaties: humane meetmodellen. Daarnaast lopen er verschillende projecten bij Longfonds waarbij organoïden van menselijke cellen gekweekt worden. Deze mini-organen kunnen straks veel proefdieronderzoek voorkomen. Mooie initiatieven die nodig zijn om toe te werken naar proefdiervrij onderzoek.

   Drie V's

   Totdat het helemaal mogelijk is om dierproefvrij onderzoek te doen, moet al het onderzoek naar dieren worden goedgekeurd door een (landelijke) dier-ethische commissie. Daarnaast moeten aanvragen die bij Longfonds ingediend worden voldoen aan de drie V’s:

   1. Vervanging dierproeven
    Steeds meer proeven met dieren worden vervangen door alternatieve methoden. Bijvoorbeeld door computersimulaties die biologische processen in het menselijk lichaam nabootsen. Of door onderzoek waarbij onderzoekers menselijk weefsel gebruiken. Een dierproef mag alleen als er geen alternatief is.
   2. Vermindering dierproeven
    Bij elke proef zo min mogelijk dieren gebruiken. Bijvoorbeeld door gegevens van eerdere onderzoeken te gebruiken. Ook leveren nieuwe onderzoeksmethoden meer gegevens op uit minder dieren.
   3. Verfijnen dierproeven
    Tijdens de dierproeven het ongemak van dieren zoveel mogelijk verminderen. Bijvoorbeeld door goede huisvesting, voeding en pijnbestrijding.

   Wettelijke richtlijnen

   Longfonds voert een terughoudend beleid ten aanzien van het gebruik van proefdieren bij onderzoek en respecteert de wettelijke richtlijnen en de geldende internationale verdragen hierover. Er is een gemeenschappelijk visie en beleid ontwikkeld omtrent dierproeven en de ontwikkeling van alternatieven hiervoor door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF).