Doneer nu Gratis magazine
Wat doet ongezonde lucht met je longen? - Duur: 01:00

Wat adem ik in?

Ongezonde lucht betekent dat u vervuilende stoffen inademt uit bijvoorbeeld verkeer of industrie, zoals fijnstof en ozon.

Veel stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. Luchtvervuiling ontstaat door verkeer, industrie, landbouw, intensieve veeteelt, luchtvaart en scheepvaart. Ook houtkachels en open haarden vervuilen de lucht lokaal sterk.

Welke stoffen adem ik in?
Fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle zwevende deeltjes die kleiner zijn dan tien micrometer, dit wordt aangeduid met PM10. Ter vergelijking: één hoofdhaar is ruim vijf keer groter! Fijnstof wordt onderverdeeld in verschillende maten: de meest voorkomende zijn PM10, PM2,5 en PM0,1. Hoe kleiner het getal, hoe kleiner de stofdeeltjes en hoe dieper ze in uw longen kunnen doordringen en schade kunnen veroorzaken. Het kleinste fijnstof (ultrafijnstof) komt zelfs in uw bloedbaan terecht en kan voor hart- en vaatziekten zorgen. Roet en ultrafijnstof zijn het meest ongezond.

Stikstofoxiden

Stikstofoxiden bestaan onder meer uit stikstofdioxide (NO2). Deze gassen ontstaan bij verbranding, vooral in het verkeer. Dieselauto’s zijn een grote bron van stikstofoxiden.

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide of NO2 ontstaat bij verbranding. In de buitenlucht is het verkeer een belangrijkte bron. Als er veel stikstofdioxide is, is dat een aanwijzing dat er ook andere vervuilende stoffen aanwezig zijn in de lucht. Daarom wordt stikstofdioxide vaak gebruikt als maat voor de luchtvervuiling door het verkeer. Op zichzelf is NO2 ook schadelijk voor de gezondheid.

Ozon

Ozon is een gas en wordt onder invloed van zonlicht gevormd uit andere vervuilende stoffen. Hoge concentraties ozon zien we vooral in de zomer op zonnige, windstille dagen met oostenwind. De hoeveelheid ozon loopt gedurende de dag op. Ozon zorgt bij mensen voor irritatie van keel, neus en ogen, hoesten, pijn op de borst, kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.

Smog

Bij smog is gedurende enkele uren of dagen sprake van hoge concentraties luchtvervuiling door ozon, fijnstof of stikstofdioxide. Smog kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. In Nederland geldt bij hoge concentraties een smogalarm. Heeft u snel klachten door luchtvervuiling, dan is het verstandig om bij smog inspanning te vermijden. Bij zomersmog door ozon kunt u het beste binnen blijven, omdat ozon daar snel wordt afgebroken.

Roet

Roet wordt uitgestoten door verbranding bijvoorbeeld uit verkeer of houtkachels. Roet en ultrafijnstof zijn het onderdeel van fijnstof, dat de meeste invloed heeft op de gezondheid. 

CO2

Koolstofdioxide of CO2 is een stof die bekend is uit de discussie over opwarming van de aarde en klimaatproblemen. Voor de gezondheid is CO2 pas een risico bij extreem hoge concentraties, zoals bij een brand.

Hoe gezond is de lucht in jouw buurt?

De lucht in Nederland is niet gezond, je kunt er letterlijk doodziek van worden. Luchtvervuiling is vaak een onzichtbaar probleem. Doe de check en zie wat je inademt. 

Doe de check
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212