Doneer nu Gratis magazine
Marjan Ligtelijn, heeft EAA Ik ken ook grijze dagen, maar altijd komen er momenten dat ik weer blij ben.

Extrinsieke Allergische Alveolitis

Extrinsieke Allergische Alveolitis (EAA)  is een ontsteking van de longblaasjes, als gevolg van een allergische reactie op bepaalde stoffen.

EAA is een ontsteking van de longblaasjes (alveoli) als gevolg van een allergische reactie op bepaalde stoffen. Dit zijn stoffen zoals: schimmels, sporen van paddenstoelen of eiwitten in vogelmest. Ook geneesmiddelen kunnen deze reactie veroorzaken. Het komt vooral voor bij personen werkzaam in de landbouwsector, champignonkwekers en bij duivenmelkers. Maar het kan ook ontstaan bij iemand die een parkiet of papegaai als huisdier heeft.

Soorten EAA

Er zijn drie vormen van EAA. Welke vorm iemand krijgt hangt onder andere af van hoe vaak en hoe veel iemand de stof(fen) heeft ingeademd. Symptomen die horen bij EAA zijn een griepachtig gevoel, hoesten, benauwdheid, koorts en soms pijn op de borst.

  • Bij de acute vorm ontstaan de klachten meestal 4-6 uur na blootstelling en verdwijnen meestal binnen een dag.
  • Bij de subacute vorm kunnen de klachten ook optreden wat langer na de blootstelling.  De klachten duren langer en houden aan gedurende een periode van enkele weken of maanden. Tevens kan er dan gewichtsverlies optreden.
  • Bij de chronische vorm verdwijnen de klachten niet meer en worden ze vaak erger  over een periode van maanden tot jaren; bij de chronische vorm kan ook littekenvorming in de longen plaatsvinden (zogeheten longfibrose)
Diagnose

Verschillende onderzoeken kunnen worden ingezet om EAA vast te stellen:

  • bloedonderzoek
  • röntgenfoto van de longen
  • longscan
  • longfunctieonderzoek
  • longspoeling (lavage)
  • soms een longbiopsie
Behandeling

Bij de behandeling is het erg belangrijk om het contact met de (vermoedelijke) stof die de EAA veroorzaakt te vermijden. Het is vaak moeilijk om de daadwerkelijke oorzaak te vinden en dat maakt het vermijden ook lastig.  Vermijden van de stof is ook lastig wanneer het gaat om een blootstelling aan de stof tijdens het werk.  In dat geval zullen preventieve maatregelen dienen te worden genomen,  in overleg met gespecialiseerde arbeidsdeskundigen (b.v. van het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, NKAL).  In sommige gevallen kan behandeling met medicijnen nodig zijn, bijvoorbeeld met ontstekingsremmers zoals prednison of het toedienen van extra zuurstof. 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Advieslijn
Voor persoonlijk advies bel: 0900 227 25 96 (€ 0,50 per gesprek)
of per e-mail
Ontmoet elkaar
Kom in uw buurt in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts. Longforum.nl