Doneer nu Gratis magazine

Zeker van je fysiotherapie en oefentherapie

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck vallen onder de “paramedische zorg” net zoals logopedie, dieetadvies (diëtetiek) en ergotherapie. De kosten van paramedische zorg in de basisverzekering komen ten laste van het eigen risico (minimaal €385,-).

Fysiotherapie en oefentherapie zijn gericht op de behandeling van lichamelijke klachten door bijvoorbeeld een ziekte, ongeval, operatie of aangeboren afwijking. Voor mensen met een longziekte, zoals COPD is fysiotherapie en oefentherapie belangrijk voor het behouden of verbeteren van fysieke capaciteit en/of activiteit. En de therapeut richt zich op het adembewegingsapparaat. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven en wordt het risico op een longaanval (met eventuele ziekenhuisopname) minder groot. 

Therapie bij diffuse interstitiële longziekten

Bij interstitiële longziekten gaat het om bronchiëctasieën, interstitiële longziekten zoals longfibrose, sarcoïdose of EAA (extrinsieke allergische alveolitis). Bij deze ziekten gelden de volgende voorwaarden voor oefen- en fysiotherapie:

 • Diffuse interstitiële longaandoeningen worden vergoed indien er sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.
 • Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Wel is een verwijzing van de huisarts of longarts nodig.
 • De aandoeningen die fysiotherapeuten of oefentherapeuten mogen behandelen binnen de basisverzekering bij patiënten vanaf 18 jaar, staan opgesomd in de zogenoemde “chronische lijst”. Deze lijst wordt ook wel aangeduid als 'de lijst Borst'.
 • Je hebt een verwijzing van je arts nodig.
 • Let op! Het eigen risico is elk jaar opnieuw van toepassing.
 • Vergoeding van de fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering is mogelijk vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen moet je dus (eenmalig) zelf betalen óf kunnen eventueel uit de aanvullende verzekering worden vergoed, als je die voor fysiotherapie en oefentherapie hebt afgesloten (kijk daarvoor in de voorwaarden van je aanvullende polis).
Therapie bij astma

MeMensen van 18 jaar en ouder met astma krijgen geen fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Mogelijk kan hiervoor wel een aanvullende verzekering worden afgesloten. 

Therapie bij COPD

Voor mensen met COPD geldt dat je fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering vergoed krijgt vanaf de eerste behandeling als je COPD met Gold stadium 2 of hoger hebt. Het aantal behandelingen dat je krijgt hangt af van de categorie waarin je bent ingedeeld en of je in het eerste behandeljaar zit of in de onderhoudsfase (vanaf het 2e jaar en verder). Je kunt je behandelend fysiotherapeut of arts vragen in welke categorie (A, B1, B2, C, D) je valt. Dat wil niet zeggen dat je altijd in dezelfde categorie blijft. Dit kan veranderen afhankelijk van het verloop van je COPD. Je hebt een verwijzing nodig en elk jaar moet je het eigen risico betalen.

Nieuw: Verruiming categorie B

Vanaf 2021 wordt de vergoeding voor sommige mensen met COPD in categorie B verruimd. De mensen in categorie B worden verdeeld over twee categorieën, namelijk B1 en B2.

B1
B1 is de groep patiënten waarbij de COPD relatief stabiel is met maximaal één longaanval zonder ziekenhuisopname in het voorafgaande jaar, en die een milde of matige ziektelast ervaren of voldoende fysieke capaciteit hebben. Patiënten in subcategorie B1 houden de huidige vergoeding van 27 behandelingen in het eerste jaar en maximaal 3 in de daaropvolgende jaren.

B2
Ervaar je een hoge ziektelast én een beperkte fysieke capaciteit, maar is de COPD relatief stabiel met weinig tot geen longaanvallen? Dan word je ingedeeld in categorie B2 en krijg je vanaf 2021 meer fysiotherapie vergoed. Zie onderstaand schema van het Zorginstituut Nederland voor het aantal behandelingen per jaar. Voor mensen met COPD in subcategorie B2 wordt in 2020 het maximaal aantal behandelingen in het eerste jaar verhoogd naar 70. De daaropvolgende jaren is er recht op 52 behandelingen per jaar.

Niet altijd vergoed

Let op! Niet alle behandelingen worden vergoed. Er vindt geen vergoeding plaats van behandelingen die niet als fysiotherapie of oefentherapie beschouwd worden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • UV-B behandeling door een fysiotherapeut.
 • Spatadertherapie.
 • Cranio-sacraaltherapie.
 • Haptonomie of hapto-therapie.
 • Kinesiologie.
 • Medische fitness en vergelijkbare activiteiten zoals fysio-fitness, Slender You en groepszwemmen.
 • Extracorporele shock wave therapie.

Deze lijst is niet volledig; dit zijn enkele voorbeelden.

Tip: check het contract

Vraag of je fysiotherapeut een contract heeft met je zorgverzekeraar en of je behandeling door je verzekeraar vergoed wordt. Voor advies op maat in je situatie, kun je contact opnemen met onze partner Heilbron via 088 – 121 02 12 of mail naar longfonds@heilbron.nl

Meer informatie kun je ook vinden op de patiëntenwebsite van het KNGF (Koninklijk Genootschap Fysiotherapie) en van de oefentherapeuten VvOCM.

Meld je probleem!

Wil je een melding doen over problemen met je (vergoeding van) fysiotherapie, vul dan het formulier in op: Meldpunt longzorg. Bij ‘onderwerp’ kun je kiezen voor fysiotherapie/bewegen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212