Een gezonde leefomgeving voor gezonde longen

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november doet Longfonds een dringend beroep op alle politieke partijen om zich de komende kabinetsperiode actief in te zetten voor gezonde lucht. Want iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving en niemand mag ziek worden van de lucht die hij of zij inademt.

Microfoon in Tweede Kamer

Luchtvervuiling zorgt in Nederland voor jaarlijks 12.000 vroegtijdige sterfgevallen. Bij 20% van de kinderen met astma wordt hun ziekte veroorzaakt door luchtvervuiling. Luchtvervuiling komt zelfs bij ongeboren kinderen terecht en kan hun ontwikkeling bemoeilijken. Daarnaast veroorzaakt en verergert luchtvervuiling longziekten. 

Waarom investeren in een gezonde leefomgeving?

Noëlle astma ziekenhuis longfonds highres

Een ambitieuzer beleid voor gezonde lucht 

Op basis van bovengenoemde argumenten vraagt Longfonds alle politieke partijen om te investeren in een gezonde leefomgeving voor volwassenen en (ongeboren) kinderen, met als doel het voorkomen van ziekte door luchtvervuiling.

Concreet vragen we aan politieke partijen:  

  • Stel ambitieuze gezondheidsdoelen in het luchtkwaliteitsbeleid, zoals: minder kinderen met astma, meer gezonde levensjaren en een verbeterde kwaliteit van leven voor iedereen.  
  • Neem de aangescherpte WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit van 2021 als uitgangspunt in luchtkwaliteitsbeleid (in plaats van de huidige, verouderde advieswaarden uit 2005).  
  • Stel gemeenten verplicht het Schone Lucht Akkoord (SLA) te ondertekenen en zich te houden aan de uitvoeringsagenda. Nu is slechts 31% (!) van de gemeenten aangesloten bij het SLA. 
  • Richt toekomstig beleid voor luchtkwaliteits-, klimaat-, milieu- en gezondheidsvraagstukken integraal in en voeg gezondheidsvoorwaarden toe. Houd bij beleidsontwikkeling rekening met de negatieve gevolgen van uitstoot door industrie, intensieve veeteelt, mobiliteit en energie op de volksgezondheid.
  • Zet in op het uitfaseren van houtstook. Door houtrook in hun omgeving zijn mensen meer kortademig en hebben mensen met luchtwegklachten een hoger medicijngebruik.
  • Leg extra focus op het tegengaan van luchtvervuiling in gebieden rondom zware industrie, in regio’s waar veel verkeer is, in de buurt van vliegvelden en havens, en bij intensieve veehouderij.

Het maatschappelijk draagvlak om tot actie over te gaan is groot: 75% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de luchtkwaliteit in Nederland verbetert. Bron: Factsheet Gezonde Lucht.

Ook inzetten op zorg en onderzoek  

Een gezonde luchtkwaliteit en het oplossen van de klimaatcrisis vragen tijd. Die tijd hebben we niet als het gaat om het behandelen van mensen met longziekten. Longfonds wil voorkomen dat een stijgend aantal mensen een longziekte krijgt. Longfonds streeft naar minder sterfte, minder ziekte en een betere kwaliteit van leven voor mensen met een longziekte. Met wetenschappelijk onderzoek en goede, toekomstbestendige zorg willen we winst behalen voor mensen met een longziekte, nu en in de toekomst, zodat ook zij kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.

Concreet vragen we de politieke partijen:

  • Zet in op vroegopsporing van longziekten. Daarmee voorkomen we extra ziektelast en verbetert de kwaliteit van leven. Op tijd erbij is kwaliteit erbij.  
  • Verminder de impact van longziekten door samen met Longfonds, het Nederlands longonderzoeksveld, en de beste internationale onderzoekers te investeren in kansrijk en vernieuwend onderzoek. 
  • Zet in op het opschalen van bewezen effectieve digitale toepassingen, zoals monitoring en gegevensuitwisseling, zodat meer mensen met een longziekte zelf regie kunnen nemen. 
Foto onderzoekers_accelerate.jpg

Kortom

Longfonds pleit ervoor dat politieke partijen zich actief inzetten voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, een gezonde leefomgeving én voor goede, toekomstbestendige zorg en wetenschappelijk onderzoek. Dat is van groot belang voor álle inwoners van Nederland, inclusief de 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Voor nu, morgen en de toekomst.