Doneer nu Gratis magazine

Onnodig wisselen van medicijnen

Als u medicijnen gebruikt voor uw longziekte, heeft u vast wel eens een ander merk gekregen. Het Longfonds wil dat mensen met een longziekte niet meer hoeven te wisselen van merk medicijn en inhalator.  

Van de apotheek een ander medicijn meekrijgen dan u gewend bent. Dat is voor veel mensen met een chronische ziekte een bekend probleem met vervelende gevolgen. Zo voelt 34% zich zieker of ongezonder na omzetting naar een ander merk van hun vertrouwde medicijn. Bijna een kwart van de mensen geeft aan hierdoor een extra medisch onderzoek te hebben ondergaan. 

Longfonds in gesprek met minister Bruins

Samen met 13 andere patiëntenorganisaties werken wij aan het voorkomen van onnodig wisselen van medicijnen. Wij stelden met elkaar het rapport ‘Wisselen van medicijnen’ op met hierin diverse aanbevelingen en boden dit aan minister Bruins (VWS) aan.

Naar aanleiding van dit rapport is het ministerie van VWS samen met artsen, apothekers, groothandels, zorgverzekeraars en andere patiëntenorganisaties op 31 oktober 2018 een ‘bestuurlijk overleg’ gestart. Alle partijen konden zich grotendeels vinden in het voorstel dat de 14 patiëntenorganisaties met elkaar hebben gedaan. Dit voorstel bestaat uit drie punten:

  1. Er moet een lijst komen met medicijnen waarbij niet gewisseld moet worden.
  2. Bij andere medicijnen mag één keer wisselen, maar wel onder voorwaarden.
  3. Er moeten bindende afspraken komen over medische noodzaak op het recept: dit moet altijd worden gehonoreerd en het moet duidelijk zijn wanneer er een medische noodzaak is.
     
Resultaten

Het ‘Bestuurlijk Overleg Verantwoord wisselen’ mislukte eind 2019, omdat zorgverzekeraars en apothekers niet akkoord wilden gaan. Maar Longfonds en andere patiëntenorganisaties blijven in gesprek met het ministerie.
Zo willen wij dat in de wet ‘medische noodzaak’ op het recept goed geregeld wordt. Zodat duidelijk is dat de arts eindverantwoordelijk is voor het recept. En er moet een lijst komen met medicijnen waarbij niet mag worden gewisseld, zoals inhalatiemedicijnen.

Wat kunt u zelf doen?
Stappenplan en voorbeeldbrief

Het Longfonds doet zijn uiterste best om het onnodig wisselen van medicijnen aan banden te leggen. Uw arts kan zo nodig, als hij wil benadrukken dat alleen het voorgeschreven medicijn geleverd wordt, ‘medische noodzaak’ op het recept zetten. Wisselen mag dan niet. Gebeurt dat toch, dan kunt u als patiënt daartegen bezwaar maken. Het Longfonds heeft een stappenplan met een voorbeeldbrief opgesteld die u hiervoor kunt gebruiken.

Meer informatie

Nieuwsberichten:

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212