Help mee Gratis magazine

Doe nu de COPD test!

COPD is een ongeneeslijke ziekte waarbij de longen steeds verder achteruit gaan. 300.000 mensen hebben groot risico op COPD, zonder dat ze het zelf weten. Doe hier de test, dan ziet u meteen of u risico heeft op COPD. Als u erop tijd bij bent, zou u erger kunnen voorkomen.

Over de COPD-risicotest

De vragen uit de COPD risicotest gaan over uw leeftijd, rookgedrag, kortademigheid en hoesten. Hiermee wordt een goede indicatie gegeven van uw risico op de ernstige longziekte COPD. Deze test geeft niet aan of u COPD heeft, maar meet wel of u risico heeft om COPD te krijgen.

De uitslag van de COPD risicotest kent drie categorieën: geen verhoogd risico, licht verhoogd risico en hoog risico. Als uit de uitslag blijkt dat u een hoog risico loopt, raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan verder onderzoek doen of u eventueel doorverwijzen naar een longarts.

De COPD risicotest is wetenschappelijk onderbouwd. ©2009: prof. dr. Onno van Schayck, CAPHRI - Maastricht Universiteit Medisch Centrum.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212