Zorgverzekeraar moet stroomkosten zuurstofapparatuur vergoeden

Mensen met een longziekte die thuis zuurstofapparatuur gebruiken, hebben een onvermijdbare hoge energierekening. De vergoeding die zij hiervoor van hun zorgverzekeraar ontvangen is niet altijd toereikend. Zij komen hierdoor in de problemen. Zo blijkt uit het Longfonds meldpunt waar tientallen meldingen binnenkwamen. Hier lijkt nu verandering in te komen.

Zuurstof

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft bij de behandeling van een individuele zaak bepaald dat de zorgverzekeraar de werkelijke stroomkosten van zuurstofapparaten en zuurstofconcentratoren moet vergoeden. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft Minister Ernst Kuipers zorgverzekeraars gevraagd hun beleid hierop aan te passen, zie zijn kamerbrief van 2 maart:

Longfonds is blij dat de Minister de zorgverzekeraars opnieuw aanspreekt op hun verantwoordelijkheid om een passende vergoeding te verstrekken. Wij pleiten hier al maanden voor door het stellen van Kamervragen en gesprekken te voeren met zorgverzekeraars. Wij blijven dit in de gaten houden.

Waar heb je recht op?

Mensen die door (hun long-)ziekte gebruikmaken van een zuurstofapparaat of -concentrator kunnen de gemaakte stroomkosten bij mechanische ademhalingsondersteuning thuis declareren bij hun zorgverzekeraar of via hun zuurstofleverancier. Dit is in 2022 vastgelegd in het basispakket van je zorgverzekering.

Zorgverzekeraars geven deze vergoeding vaak in de vorm van een vast bedrag per maand. Soms is dit bedrag niet toereikend, waardoor verzekerden kosten zelf moeten betalen. Dat is onwenselijk, zo blijkt ook uit het standpunt van Zorginstituut Nederland:
“het gaat om een volledige vergoeding van de stroomkosten van een zuurstofapparaat of zuurstofconcentrator. Dit houdt in dat zorgverzekeraars een zo reëel mogelijke vergoeding moeten vaststellen, rekening houdend met de ontwikkelingen op de energiemarkt. Het Zorginstituut doet geen uitspraak over wat een reële vergoeding is. Het is aan de zorgverzekeraars om hier verdere invulling aan te geven.” 

Wat heeft de Geschillencommissie bepaald?

De Geschillencommissie heeft bij de behandeling van een individuele klacht bepaald dat de vergoeding moet worden afgestemd op de werkelijke kosten van de verzekerde. Dit houdt in dat zorgverzekeraars een zo reëel mogelijke vergoeding moeten vaststellen, rekening houdend met de ontwikkelingen op de energiemarkt.

Wat betekent dit voor jou?

Gebruik je een zuurstofapparaat thuis? Kijk dan goed of de tegemoetkoming die je ontvangt toereikend is. Is de vergoeding nu te laag of is deze niet toereikend geweest? Wijs je zorgverzekeraar dan op dit bindend advies van de SKGZ en vraag de zorgverzekeraar om je situatie opnieuw te beoordelen. Onderbouw hierbij ook de werkelijke kosten die je met je zuurstofapparatuur maakt en hebt gemaakt.

Kom je er samen met je zorgverzekeraar niet uit? Dien dan een klacht in bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SGKZ).

N.B. Je kunt jouw probleem ook melden bij ons Meldpunt: Meldpunt longzorg | Longfonds. Longfonds zet zich in voor mensen met een longziekte. Daarvoor is het nodig dat wij weten wat er speelt in de zorg. Met jouw melding(en) kunnen wij de zorg voor mensen met longziekten verbeteren.

En wil je weten wat de ervaringen van andere mensen met een longziekte zijn? Ga dan naar Longforum.nl en lees daar hun tips en adviezen.