Wereld COPDdag 15 november 2023

Wereld COPD-dag: vroeg opsporen helpt erger voorkomen

COPDdag 2023

Wereld COPD-dag: vroeg opsporen helpt erger voorkomen

Op 15 november is het Wereld COPD-dag. Een dag waarop wereldwijd aandacht is voor COPD. Longfonds vraagt dit jaar weer aandacht voor vroege opsporing van deze longziekte. Want hoe eerder deze aandoening wordt vastgesteld en behandeld, hoe beter. De ziekte kan hierdoor worden afgeremd en het helpt ernstige longaanvallen te voorkomen. Op tijd erbij, betekent een betere kwaliteit van leven.

“Ik had geen idee dat ik COPD had” vertelt Marcel (54 jaar). Hij werkte als hovenier en had last van een piepende ademhaling en weinig energie. Tijdens een controle bij de longarts bleek dat hij COPD heeft. “Na mijn diagnose ben ik gestart met medicatie en fysiotherapie. Het duurde even maar uiteindelijk ging ik mij beter voelen. Ik ben gezonder gaan leven en wandel veel met de honden. Daardoor voel ik me fitter en ervaar ik meer plezier in het leven.”Herkennen en erkennen van klachten 

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Het is één van de meest voorkomende niet te genezen longziekten en momenteel doodsoorzaak nr. 3. In Nederland alleen al leven zo’n 600.000 mensen met COPD. 67% van deze mensen is te laat gediagnosticeerd omdat zij niet in de gaten hadden dat er iets mis was of omdat zij moeite hadden om hun klachten te erkennen. Bijvoorbeeld omdat ze denken dat dit komt door het roken en daar willen of durven ze niet voor uit te komen.

 

Ernstige benauwdheid

Mensen met COPD ervaren over het algemeen een hoge ziektelast. Ze hebben last van benauwdheid, kortademigheid en hebben weinig energie. Normale dingen zoals douchen, aankleden, traplopen of boodschappen doen kunnen lastig zijn. 82% van de mensen met COPD die meedeed aan de Nivel Longmonitor in 2022 geeft aan dat ze een matige tot ernstige ziektelast ervaart.

Als de klachten plotseling erger worden, is er sprake van een longaanval. Soms hebben mensen het zo benauwd dat ze bijna geen lucht meer krijgen. Het voelt alsof ze moeten ademhalen door een rietje. Dit is heel beangstigend. Jaarlijks komen er zo’n 300.000 longaanvallen voor waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Hoe herken je eerste longklachten?

Om meer mensen aan het denken te zetten over hun klachten is het belangrijk te weten wanneer iets een klacht is. Is het erg dat ik zoveel moet hoesten? Moet ik me zorgen maken over het ophoesten van slijm? Om een inschatting te kunnen maken of een klacht erg is en wanneer je aan de bel moet trekken, staat hierover informatie op de website van Longfonds.Tijdig aan de bel trekken

Longfonds directeur Károly Illy: “Hoe eerder mensen aan de bel trekken bij longklachten, hoe beter! Hiermee kan veel leed worden voorkomen en kunnen de klachten beter onder controle worden gehouden. Bespreek je klachten daarom altijd met je huisarts”. 

Als een huisarts denkt dat het COPD is, volgt er een longfunctietest en kan de behandeling gestart worden. De huisarts en de praktijkondersteuner kunnen mensen met longklachten uitleggen wat ze zelf aan hun klachten kunnen doen en hen waar nodig ondersteunen. Bijvoorbeeld door hen te verwijzen naar de fysiotherapeut, waar ze met een trainingsschema kunnen werken aan hun conditie. En naar de diëtist voor een gesprek over gezonde voeding.Met een goede behandeling kun je met COPD nog zo prettig mogelijk leven. Op tijd erbij = kwaliteit erbij.