Wandelen voor gezonde lucht met omwonenden Tata Steel

‘Samen voor Schone Lucht’ was het motto van de wandeling van IJmuiden naar Tata Steel deze zondagmiddag. Op uitnodiging van Greenpeace wandelde directeur Károly Illy mee door het prachtige, maar zeer vervuilde, gebied en sprak hij na afloop de aanwezigen toe over het belang van gezonde lucht voor onze gezondheid.

Wandeling Tata Steel

Honderden boodschappen

De wandeling van IJmuiden naar Tata Steel is georganiseerd door een team van vrijwilligers uit de IJmond en vertegenwoordigers vanuit Stichting FrisseWind.nu, Gezondheid op 1 en Greenpeace Nederland. Zij verzamelden voorafgaand aan de wandeling honderden boodschappen met zorgen en wensen van omwonenden en supporters, om daarmee gezamenlijk een krachtig signaal te geven aan de top van Tata Steel en de overheid: zet onze gezondheid op de eerste plaats.  

Aandacht voor gezondheid 

Gezien de negatieve effecten van luchtvervuiling op onze longen, staat Longfonds 100% procent achter dit belangrijke signaal. Luchtvervuiling is voor iedereen ongezond en kan bij iedereen tot klachten leiden, maar vooral bij de 1,2 miljoen mensen in Nederland die al een longziekte hebben. 20% van de kinderen met astma heeft dit gekregen door luchtvervuiling. Dat is onacceptabel. 

Iedereen moet overal in Nederland gezonde lucht kunnen inademen. En dat is rondom Tata Steel zeker niet het geval. Daarom hebben we de uitnodiging van Greenpeace om mee te wandelen en na afloop te spreken, van harte geaccepteerd. Ook wij vinden dat er een einde moet komen aan de gezondheidsschade door deze luchtvervuiling en dat Tata Steel en de betrokken overheden zich veel meer moeten inspannen om dit te voorkomen. Met onze aanwezigheid willen we de omwonenden van Tata Steel een hart onder de riem steken.  

karoly_illy

‘Te veel kinderen krijgen astma van luchtvervuiling. Het RIVM heeft aangetoond dat dit vooral in Wijk aan Zee speelt. Als voormalig kinderarts gaat mij dit extra aan het hart. Kinderen moeten kunnen opgroeien in gezonde lucht.'

Károly Illy – directeur Longfonds 

Keer op keer blijkt uit onderzoek hoe groot de schade is van luchtvervuiling op de gezondheid van mensen. Dit geldt voor omwonenden van Tata Steel, en ook voor mensen die dichtbij andere vervuilende industrieën, drukke wegen of intensieve veeteelt wonen. Dat moet veranderen want iedereen heeft recht op gezonde lucht en een gezonde leefomgeving.

Adviezen van Expertgroep 

Recentelijk deed de Expertgroep Gezondheid IJmond onderzoek naar Tata Steel. Wij onderschrijven het advies van de Expertgroep om de World Health Organization-advieswaarden uit 2021 leidend te laten zijn bij het verlenen van vergunningen en handhaving, volledig. Want die advieswaarden zijn namelijk gebaseerd op gezondheid.  

Ook het advies van de Expertgroep voor een Gezondheidseffectrapportage naast een Milieueffectrapportage, omarmen wij. Hierin moeten bedrijven onder andere aandacht besteden aan de absolute uitstoot van schadelijke stoffen en factoren zoals stank, geluidsoverlast en hun effecten op de gezondheid van omwonenden.  

Economisch versus gezondheidsmotieven 

Bij de regulering van uitstoot – denk aan vergunningverlening, toezicht, handhaving – leggen bedrijven en overheden vaak de nadruk op technische oplossingen en op de economische haalbaarheid daarvan. De gezondheid van omwonenden krijgt minder aandacht. Economische motieven worden belangrijker geacht dan gezondheidsmotieven. Dit moet echt veranderen.  

Wandeling Tata Steel Speech Karoly Illy

Uitstoot verspreidt zich

Wij pleiten er bij de overheid voor om de adviezen van de Expertgroep ter harte te nemen. Dat is in het belang van de omwonenden van Tata Steel én van alle inwoners van Nederland. Want als het gaat om luchtvervuiling, beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen zich niet alleen tot omwonenden. Uitstoot blijft niet ‘netjes’ hangen in de buurt. Afhankelijk van weer en wind verspreidt het zich in de lucht over grotere afstanden. Dus zijn negatieve gezondheidseffecten ook op grote(re) afstand van vervuilende bronnen merkbaar.  

Maatschappelijke verandering 

We zien een maatschappelijke verandering ontstaan naar een nieuwe norm waarin gezondheid centraal staat. Omwonenden zoals die van Tata Steel trekken steeds vaker aan de bel en steeds meer partijen spreken zich uit. Dat is hoopgevend! Samen kunnen we ervoor zorgen dat gezondheid op 1 komt te staan. Ongeacht waar je woont of werkt. Iedereen moet kunnen vertrouwen op goede luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving.    

Geef voor gezonde lucht

Luchtvervuiling heeft veel invloed op de ontwikkeling van longen en veroorzaakt longziekten. Meer onderzoek is hard nodig. Steun je ons met een donatie?

Ja, ik doneer
Hand kind lucht