Verslag longpunt Beverwijk 7 juni 2023

Susanne Peereboom vertelt ons het een ander over een bredere benadering van gezondheid, uitgewerkt in het spinnenwebdiagram.
Mondharmonicagroep The Long Blues speelt enkele nummers.

LPB 1
LPB 7-6-2023 2

Positieve Gezondheid

Voormalig huisarts Machteld Huber is de bedenker van Positieve Gezondheid. Zij kreeg dit idee toen ze zelf ziek werd en ontdekte dat ze inderdaad lichamelijk niet gezond was, maar dat er nog veel meer  factoren waren die invloed hadden op hoe ze zich voelde. Maar over die andere zaken ging het nooit in gesprekken met dokters. Dat moet anders vond ze. Het werd het begin van haar onderzoek naar Positieve Gezondheid.

Het gaat mensen niet alleen om hun lichamelijke problemen, ze vinden het vooral belangrijk dat hun leven nog van betekenis is. Of iemand bijvoorbeeld nog voor zichzelf kan zorgen, zich nuttig kan maken voor anderen en kan genieten van dingen. Het gaat ook over bijvoorbeeld je grenzen kennen. Lekker in je vel zitten. Het gevoel van controle hebben over je leven.

Voor veel mensen met een longziekte zal dit herkenbaar zijn. Want beter worden kan meestal niet meer, een zo goed mogelijk leven hebben wel.

Binnen positieve gezondheid zijn er zes onderdelen:

                                                                                                                                       Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit

Mentaal welbevinden – ik voel me vrolijk

Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst

Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven

Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen

Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Al deze categorieën zijn belangrijk voor hoe u zich voelt. Binnen elke categorie zijn er zeven stellingen. Bijvoorbeeld: Ik ben tevreden over waar ik woon en met wie, andere mensen nemen mij serieus en ik kan goed voor mezelf zorgen. Bij elke stelling kunt u aangeven in hoeverre u het ermee eens bent. De uitslag komt in de vorm van een spinnenweb (zie afbeelding).

Met de uitslag van het Positieve Gezondheid-spinnenweb kunt u kijken: wat is nu echt belangrijk voor mij? Wil ik fitter worden? Werken aan meer sociale contacten? Of anderen helpen binnen mijn mogelijkheden? U zult zien dat deze zaken met elkaar samenhangen. Wie zich fitter voel kan bijvoorbeeld ook vaker iets leuks doen met vrienden. Wie zich nuttig maakt voor een ander voelt zich vaak vrolijker.

Na de pauze vult een ieder voor zich  het spinnenweb in en bespreekt de uitslag met de buurman/vrouw die naast hem zit.

Tijdens de pauze en na afloop speelt de mondharmonicagroep een aantal liederen, zij zijn uitgenodigd vanwege het tienjarig bestaan. In deze groep zit iemand met een longaandoening die op zijn 90e begonnen is in deze groep en nu al 2 jaar meespeelt. Dit is een mooi voorbeeld van positieve gezondheid.

In de longwijzer van 1e kwartaal 2023 staat een uitgebreid artikel van de mondharmonicagroep (blz 10) en Positieve Gezondheid. (blz 14) Dan kunt u alles nog eens nalezen.