Verslag longpunt Beverwijk

Janina Swart, coördinator Hospice Beverwijk, geeft voorlichting over palliatieve zorg in het hospice en thuis en logeerzorg

LPB verslag

Palliatieve zorg en logeerzorg

Logeerzorg is voor mensen met een chronische aandoening die tijdelijk niet thuis kunnen zijn

De zorg bestaat uit:

1. Palliatieve (Terminale) Zorg

•Kwaliteit van leven door het maken van eigen keuzes

•Aandacht voor 4 domeinen

•Complementaire zorg

2. Ondersteuning naasten

Missie en visie van Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland:

•Zorg voor wie het nodig heeft

•De cliënt heeft regie

•Respect voor ieders levensovertuiging

•Aandacht voor sterven in de maatschappij

Ook ondersteuning thuis is mogelijk om de familie wat lucht te geven:

•Meeste mensen sterven liefst thuis

•Overbelasting mantelzorg

•Ook in het verpleeghuis, woonzorgcentrum!

•Geen indicatie nodig

Verblijf in Hospicehuis: hospicezorg. Waardoor deze keuzes?

•Terminale fase (indicatie)

Andere voorkomende redenen:

•Mantelzorg beperkt of overbelast

•Woning niet geschikt

•Kinderen in huis

•Wens zieke

Verblijf in Hospicehuis: logeerzorg in de Palliatieve fase of chronisch ziek

•Tijdelijk: max 2 weken gepland

•Redenen: Mantelzorg afwezig of overbelast of bijkomen na ziekte

Het Hospice bestaat uit:

•Ruim 80 vrijwilligers: zorg, bestuur, tuin, onderhoud, keuken en administratie

•Twee betaalde coördinatoren

•Twee parttime betaalde medewerkers schoonmaak

Hospice Beverwijk

(Zorg)vrijwilligers zijn 7 dagen p. week aanwezig tussen 8 - 23 uur, diensten van 3 a 4 uur en steeds 2 vrijwilligers tegelijk beschikbaar.

Verzorging (samen met verpleging)

Gezelschap en ontspanning

Ontvangen bezoek en steun aan naasten

Huishoudelijk: koken, was e.d.

Er zijn: in rust aanwezig zijn, luisteren. Alles is goed

Verpleging: Vast team van de Zorgspecialist (19,5 uur per etmaal)

•Uw eigen huisarts

•Geestelijk verzorger

•Complementaire zorg: kapper, massage, aromatherapie.

•Zorg voor welbevinden door afleiding, ontspanning of concentratie.

•Muziek luisteren (eigen spotify lijst) of muziek maken, spelletje spelen, creatieve activiteiten, voorlezen.

Mogelijkheden voor naaste dichtbij, in de terminale fase

•Logeren (bijv. koppelbed) en mee-eten

•Maaltijd maken

•Verzorging

•Ondersteuning voor naaste

•Waakmand

•Nazorg naaste

Financiering:

•Professionele zorg vergoed door zorgverzekering

•Subsidie van ministerie VWS

•Eigen bijdrage door gastbewoner hospice en logeerzorg

•(Geen eigen bijdrage voor thuisinzet)

•Giften, sponsoren en fondsen

Hospice Beverwijk 06-51174089

info@hospice-beverwijk.nl

www.hospice-beverwijk.nl