Verslag 1e Longfondsbijeenkomst 18 juli 2022, locatie Tolhuistuin

Eindelijk weer eens een bijeenkomst met longpuntbezoekers

Restaurant Tolhuistuin
Combifoto

Na een lange periode van non-activiteiten in de regio Amsterdam van het Longfonds, konden we eindelijk weer eens een poging wagen om een bijeenkomst te organiseren, met een koffietafel i.p.v. een echt longpunt.

Oorspronkelijk waren er 9 aanmeldingen, maar door extreem warm weer (30℃!) hebben we helaas toch weer afzeggingen ontvangen, waardoor er slechts een klein maar enthousiast gezelschap overbleef. Als locatie was gekozen voor restaurant Tolhuistuin aan het IJ in Amsterdam Noord. De koffie werd vanwege de warmte vervangen door een koel drankje, maar wel met iets lekkers er bij.

Na een voorstelrondje werden diverse ervaringen uitgewisseld rondom de Coronaperiode. Eenieder had dat natuurlijk anders beleefd en niet alle aanwezigen hadden daadwerkelijk de ziekte ondergaan.

Er werden diverse gevolgen onder de aandacht gebracht, zoals o.a. het sterk teruglopen van contacten (ondanks dat die er wel waren), eenzaamheid, depressiviteit, de beperking van bewegingsvrijheid, angst om een ander te besmetten of zelf besmet te raken en de angst om naar buiten te gaan.

Het contact met lotgenoten en de longpunten wordt gemist. Het is voor sommige mensen lastig om bijvoorbeeld aan de online longpunten deel te nemen, omdat men geen kennis heeft van een computer. Verder werd er ook gesproken over het belang van bewegen, zoals gymnastiek en zwemmen voor mensen met een beperking.

Ik heb zelf verteld over mijn hobby Japans Taikodrummen bij Yamato Taiko drumming School en dat ik bij het beoefenen geen last heb van mijn astma.

Er wordt tijdens de lessen o.a. aandacht besteed aan de juiste manier van ademhalen tijdens het beoefenen. Daarna werd het idee geopperd om Taikodrummen ook aan de longpunt bezoekers te benoemen als bewegingsoptie.Tijdens de bijeenkomst werd Cliëntenbelang genoemd, waar Longfondsvrijwilliger Corrie ook vrijwilliger van is, en welk ondersteunend werk er o.a. voor longpatiënten verricht wordt. Hier kwam ook ter sprake dat er longpatiënten zijn die naast longproblemen o.a. ook bijvoorbeeld hartpatiënt zijn of andere problemen ervaren.

Een gecombineerde bijeenkomst van het Longfonds samen met de Hartstichting is in het verleden wel eens georganiseerd.

Op voorstel van beide gasten zal ik de link van Cliëntenbelang aan alle longpuntbezoekers en belangstellenden per mail toesturen.

Na de vraag of er behoefte is aan bepaalde onderwerpen voor toekomstige longpunten werd o.a. het idee geopperd om eens door een zorgverlener precies uit te laten leggen wat Long-Covid is.Al met al is het ondanks een klein gezelschap, volgens alle aanwezigen toch nog een interessante bijeenkomst geworden. En er wordt al uitgekeken naar een volgende bijeenkomst/longpunt.

Geschreven door Lien Chu Tsai,

Longfondsvrijwilliger regio Amsterdam