Vernieuwd platform voor mensen met Long Covid: coronaplein.nu

Mensen met langdurige klachten na corona – ook wel Long Covid genoemd – kunnen vanaf vandaag terecht op dit vernieuwde patiëntenplatform coronaplein.nu. De vernieuwde site is een doorontwikkeling van coronalongplein.nl, waar mensen met Long Covid sinds mei vorig jaar terecht kunnen voor informatie, advies en lotgenotencontact.

Corona virus receptor

Dit digitale platform, een initiatief van Longfonds in samenwerking met de Long Alliantie Nederland (LAN), is in mei 2020 met hulp van zorgverzekeraar Zilveren Kruis live gegaan. Inmiddels hebben al meer dan 1 miljoen unieke bezoekers gebruikt gemaakt van het platform.  “Met het vernieuwde coronaplein.nu willen we ervoor zorgen dat een nóg grotere groep coronapatiënten eerder en gerichter zijn weg vindt naar de juiste zorg”, zegt directeur Michael Rutgers van Longfonds.

Persoonsgerichte ondersteuning

De informatie op coronaplein.nu is verbeterd en verbreed naar andere veel voorkomende aandoeningen na corona. “Via onderzoek op coronalongplein is inmiddels duidelijk geworden dat corona een systeemziekte is die effect heeft op meerdere organen”, zegt Michael Rutgers. “Wat we zien is dat patiënten bijna nooit met alleen longklachten kampen maar ook met diverse andere medische en psychosociale uitdagingen. Daarom werken we nu samen met verschillende patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen, waaronder de Hersenstichting, Harteraad en reuksmaakstoornis.nl. Zodat we mensen nog persoonsgerichter advies kunnen geven en van informatie kunnen voorzien.”

Nieuwe ontwikkeling: chatten met zorgverleners

Om mensen met langdurige klachten na corona meer ondersteuning te bieden in hun persoonlijke situatie introduceert coronaplein.nu een chatfunctie. Bezoekers van het plein kunnen daar dagelijks live hun vragen stellen aan ervaren verpleegkundigen. Zij beantwoorden deze vragen en helpen mensen met coronaklachten hun weg te vinden naar de juiste zorg en behandeling.

Deze chatfunctie wordt gefaciliteerd door Zilveren Kruis alarmcentrale Eurocross Assistance. “Eurocross is expert op het gebied van het op afstand geven van advies over medische problemen. Wij zetten onze expertise graag in om mensen met vragen over klachten na corona te helpen”, zegt Nicole Bootsma, hoofd van het Medisch Team van Eurocross Assistance. “Via de chat op coronaplein.nu behandelen we vragen en geven we informatie op een laagdrempelige manier. Zo dragen we samen met Longfonds bij aan de juiste zorg op de juiste plek.”

Naast het toevoegen van de chatfunctie, zijn er artikelen toegevoegd over het effect van corona op verschillende lichaamsfuncties. Daarnaast wordt op coronaplein.nu de informatie interactiever aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld webinars en video’s met zorgprofessionals. Het eerste webinar over herstel na corona werd door zo’n 2500 deelnemers live bekeken. Bijna 15.000 mensen keken inmiddels het webinar terug.

Ziektelastmeter

Coronaplein.nu blijft toegang geven tot de ‘Ziektelastmeter Na Corona’, een instrument waarmee mensen hun klachten bijhouden en zo hun eigen gezondheid kunnen monitoren. Zij kunnen dit hulpmiddel ook gebruiken in gesprek met hun zorgverlener. De ‘Ziektelastmeter Corona’ is het afgelopen jaar door 2500 personen meer dan 4000 keer ingevuld. Esther van Noort van Curavista: “We zien dat mensen die hun gezondheidsgegevens bijhouden in de ziektelastmeter en deze bespreken met hun zorgverlener, meer inzicht krijgen in hun gezondheidssituatie en gerichter geholpen kunnen worden.”

Vraaggestuurd

Coronaplein.nu is en blijft een innovatief concept dat geheel uitgaat van de vraag van de patiënt. Het beeld dat we krijgen van de medische en psychosociale problemen na corona is sturend voor de ontwikkeling van zorg en onderzoek. Bovendien zijn de vragen en behoeften van mensen met langdurige klachten na corona leidend voor de doorontwikkeling van het plein. Om de stem van de patiënt goed naar voren te blijven brengen, heeft Longfonds een speciale gebruikersraad opgericht. We werken nog steeds intensief samen met de Facebookgroep ‘Coronapatiënten met langdurige klachten, dat inmiddels al zo’n 20.000 leden telt.

Van het kastje naar de muur

Een jaar na dato zijn de gezondheidsgevolgen van het coronavirus nog steeds groot. Er zijn tienduizenden mensen die corona in de thuissituatie hebben doorgemaakt en maandenlang klachten hebben zoals vermoeidheid, benauwdheid en druk op de borst. Dit heeft grote impact op hun kwaliteit van leven. Ook is duidelijk dat niet alle zorgverleners in de eerstelijnszorg voldoende zijn toegerust op goede ondersteuning van de groep patiënten met langdurige klachten die in de thuissituatie corona hebben doorgemaakt. Patiënten geven aan dat zij niet voldoende gehoord worden of ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd worden.

“Longfonds wil deze patiëntengroep graag blijven ondersteunen, er voor hen zijn. Met coronaplein.nu bieden we mensen met langdurige coronaklachten bredere informatie en persoonsgerichte ondersteuning die beter aansluit bij hun behoefte en hen op weg helpt naar de juiste zorg en behandeling”, aldus Michael Rutgers.

Coronaplein.nu wordt mede gefinancierd door het Fonds SGS van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.