Update vaccinatiestrategie: wat vindt en doet Longfonds?

Sinds de start van de coronavaccinatie is er veel veranderd in de planning. Het is daardoor steeds ingewikkelder om alle informatie bij te houden. Dat zorgt voor onrust en vragen bij mensen met een longziekte en dat begrijpen we.

Vaccinatie icoon

Veel mensen met een chronische ziekte of beperking leven vanwege hun kwetsbare gezondheid al meer dan een jaar in zelf-isolatie. De prijs die zij en hun gezinsleden hiervoor betalen is hoog.

‘Longfonds vindt het belangrijk dat alle mensen met een medische indicatie zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden. Dus zeker ook mensen met een longziekte. Deze groep mag niet vergeten worden’, zegt directeur Michael Rutgers. ‘We blijven hiervoor aandacht vragen, voor en achter de schermen.’

In deze update praten we je hierover graag bij en doen we ons best om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de vaccinatiestrategie van de overheid. Mocht daartoe aanleiding zijn dan komen we hier met een update. Laatste update: 10 juni 2021.

Uitleg vaccinatiestrategie overheid

De corona vaccinatiestrategie van de overheid richt zich op het voorkomen van ernstige ziekte en sterfte door corona. Daarom wordt op advies van de Gezondheidsraad prioriteit gegeven aan het vaccineren van kwetsbare groepen waar de ziektelast het hoogst is, namelijk 60-plussers, mensen in de medische hoog-risicogroepen en het medisch personeel dat voor hen zorgt.

De Gezondheidsraad adviseerde om de andere medische risicogroepen van 18 tot 60 jaar -waaronder mensen met een longziekte - gelijktijdig met de groep 50-59 jarigen te vaccineren. Zij hebben volgens de Gezondheidsraad een vergelijkbaar risico om ernstig ziek te worden door corona. De Rijksoverheid heeft op 20 april besloten om mensen met een medische indicatie van 18 tot 60 jaar toch net vóór de groep 50-59 jarigen zonder medisch risico te vaccineren.

Vanaf de eerste week van mei worden mensen met een medische indicatie van 18 tot 60 jaar, waaronder mensen met een longziekte, door de huisarts uitgenodigd voor een coronavaccinatie. Met deze uitnodiging kunnen zij een vaccinatieafspraak maken bij de GGD. Mensen uit deze groep worden gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Lees ook het nieuwsbericht hierover van de RIVM

Bekijk ook de webpagina van de rijksoverheid: 'Wanneer krijg ik een vaccinatie tegen het coronavirus.'  Meer informatie over de vaccinatie van medische risicogroepen vind je ook op de website van rijksoverheid.

Jongeren

Volgens de Gezondheidsraad lopen jongeren van 12 tot en met 17 jaar met een kwetsbare gezondheid een verhoogd risico op ernstige ziekte door corona. Zij adviseert daarom deze groep jongeren te vaccineren. Minister De Jonge heeft dit advies overgenomen. Het gaat hier om jongeren die ook jaarlijks worden uitgenodigd voor een griepprik, waaronder jongeren met een longziekte.

Het vaccineren van deze groep gebeurt bij de GGD. De uitnodiging voor de vaccinatie komt via de huisarts vanaf eind juni (streefmoment van de overheid). Lees hier meer.

Wat vindt en doet Longfonds?

Longfonds wil dat er voor mensen met een longziekte zo snel mogelijk een duidelijk perspectief komt op vaccinatie. Bovendien pleiten we via de Patiëntenfederatie en Ieder(in) voor het vaccineren van alle mensen met een medische indicatie vóór de groep ‘gezonde mensen 18 tot 60 jaar’.

Wat doet Longfonds hieraan? We hebben aandacht gevraagd voor de vaccinatie van mensen met een medische indicatie via de media en de politiek. Ook zijn we aangesloten bij acties van de Patiëntenfederatie en Ieder(in). Zo ondersteunen wij de oproep die zij hebben gedaan aan de Tweede Kamer om alle mensen met een medisch risico uiterlijk begin mei te vaccineren. 

Nu de Rijksoverheid op 20 april heeft besloten om mensen met een medische indicatie van 18 tot 60 jaar te vaccineren net vóór de groep 50-59 jarigen zonder medisch risico komt er voor hen ook eindelijk duidelijkheid. Zij ontvangen vanaf de eerste week mei een uitnodiging voor een coronavaccinatie. 

Samenwerking
De Patiëntenfederatie en Ieder(in)vertegenwoordigen ons in centrale thema’s zoals het vaccinatiebeleid en voeren hierover gesprekken met Kamerleden en het Ministerie van VWS. Zo komen we samen op voor de belangen van mensen die vanwege hun kwetsbare gezondheid al zo lang geïsoleerd leven en op een vaccinatie wachten.

Daarnaast hebben we nauw contact met longartsen en huisartsen over de vragen die leven over vaccinatie. Vragen die we binnenkrijgen leggen we voor aan de longartsen van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Over het vaccinatietraject via de huisarts zijn we in contact met de CAHAG, De COPD & Astma Huisartsen Advies Groep.

Deze vragen en antwoorden bundelen we op onze vraag- en antwoordenpagina. Hier vind je ook de laatste informatie over vaccinatie. 

Contact huisarts

We hopen dat met we met deze informatie meer duidelijkheid hebben kunnen geven over de coronavaccinatie. Kijk voor meer informatie over vaccinatie en de antwoorden op de meest gestelde vragen op deze vraag- en antwoordpagina.

En maak je je zorgen om jouw persoonlijke gezondheidssituatie, bespreek deze dan altijd met de zorgverlener. Heb je het gevoel dat je achteruit gaat, dat bijvoorbeeld je longfunctie verslechtert? Aarzel dan niet om contact op te nemen (bellen) met de praktijkondersteuner van jouw huisarts. Als je tijdig contact opneemt, kun je veel leed voorkomen en heeft de huisarts duidelijk zicht op jouw situatie.