Silvan Licher winnaar Sterk Participatie Prijs 2021

De winnaar van de Sterk Participatie Prijs 2021 is arts en epidemioloog Silvan Licher van het ErasmusMC. Hij kreeg de prijs voor het ‘SHIFT-onderzoek’ en won daarmee een bedrag van 15.000 euro. Met dit geld kan hij de betrokkenheid van mensen met een longziekte bij zijn onderzoek nog verder vergroten.

Silvan Licher

De Sterk Participatie Prijs is uitgereikt tijdens het Dutch Lung Congress, dat op 17 en 18 juni online plaatsvond. Silvan Licher ontving de prijs uit handen Longfonds directeur Michael Rutgers en ‘virtueel’ door jurylid Marli van der Stelt.
 

Over het onderzoek

Met het SHIFT-onderzoek (Sex & gender specific determinants for Health and the Impact on the transition From a single disease To multimorbidity) wil Silvan Licher beter begrijpen welke risicofactoren bijdragen aan het ontstaan van een longziekte in combinatie met een andere chronische aandoening. Het gelijktijdige bestaan van twee of meer chronische aandoeningen wordt ‘multimorbiditeit’ genoemd. Hij onderzoekt ook welke gevolgen dit heeft voor patiënten en hun naasten. Bij dit onderzoek heeft hij een pool van patiënten betrokken. “Het SHIFT-onderzoek is vormgegeven door longpatiënten met meerdere chronische aandoeningen” zegt Silvan Licher. “Zij gaven aan dat zij uiteenlopende behandelingen ontvangen die gericht zijn op iedere ziekte apart. Daarbij ervaren veel patiënten hun ziektelast verschillend. Die verschillen worden vooral bepaald door psychische aandoeningen, zoals angst of depressie. We willen in een vroeg stadium de interactie tussen lichamelijke en psychische aandoeningen onderzoeken. Zo kunnen we de behandeling beter afstemmen op de wensen van individuele patiënten.”

Longarts in opleiding Vivienne Kahlmann greep met de ‘PREDMETH-studie’ net naast te prijs. Met haar onderzoek wil ze de longziekte longsarcoïdose effectiever behandelen, met minder bijwerkingen en betere kwaliteit van leven. Ook zij betrekt patiënten op een goede manier bij alle fasen van haar onderzoek.

Multimorbiditeit

De jury is enthousiast over het SHIFT-onderzoek omdat patiënten hebben meegedacht aan de definitie van ‘multimorbiditeit’ en omdat er aandacht is gevraagd voor de mantelzorg. Licher is in contact geweest met verschillende patiëntenorganisaties voor het werven van patiëntvertegenwoordigers en heeft hun participatie als gelijkwaardige partner goed geborgd in alle fasen van zijn onderzoek.

De Sterk Participatie Prijs

De prijs is opgedragen aan Prof. Dr. Peter Sterk voor zijn verdiensten in het longonderzoek en zijn inzet voor patiëntparticipatie. Met deze prijs stimuleert Longfonds de betrokkenheid van patiënten als gelijkwaardige partners bij alle fasen van onderzoek. Sinds 2018 kunnen onderzoekers meedingen naar de prijs.