Registratie Zorgstandaard Tabaksverslaving

Op 9 mei is de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022 officieel opgenomen in het Register van kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut Nederland. Dat is goed nieuws, want hierin is vastgelegd door patiënten, zorgprofessionals en de zorgverzekeraars wat zij verstaan onder een goede stoppen-met-rokenbehandeling. Dit is een belangrijke stap in de kwaliteit en toegankelijkheid van deze zorg.

Stoppen met roken

Longfonds heeft de stem van de longpatiënt laten horen bij de totstandkoming van deze zorgstandaard. Wij zijn blij dat zorgverleners hiermee een goed handvat hebben om mensen met een longziekte te ondersteunen als ze willen stoppen met roken.

Stoppen-met-rokenzorg volledig beschreven

De Zorgstandaard beschrijft volledig de zorg voor mensen die willen stoppen met roken: van adviseren, via motiveren tot begeleiding. Ook zijn de kenmerken beschreven waaraan de organisatie van het zorgproces moet voldoen. Denk aan samenwerkingsafspraken, kwaliteitsverbetering, bekwaamheidseisen van de zorgverlener, zorgprofielen en het vastleggen van kwaliteitsparameters.

Zo kan iedere zorgprofessional een stopadvies geven, ligt motiveren bij degenen die hierin bekwaam zijn en begeleiden bij degenen die stoppen-met-rokencoach zijn en in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken staan ingeschreven.

Implementatie in de praktijk

Een werkgroep, die bestaat uit de beroepsorganisaties van het Partnership, Longfonds en Zorgverzekeraars Nederland, werkt nu samen om de Zorgstandaard Tabaksverslaving te implementeren in de praktijk.

Meer informatie