Regeling paramedische herstelzorg voor mensen met corona verlengd

Goed nieuws! De regeling paramedische herstelzorg voor coronapatiënten wordt verlengd met een jaar. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2021 die minister Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, in lijn met het advies van het Zorginstituut hierover. Mensen met klachten na corona kunnen tot 1 augustus 2022 gebruikmaken van herstelzorg binnen het basispakket. De herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie.

Het belang van oefeningen, spierkracht, ademhaling en balans.

Longfonds is blij met het advies van het Zorginstituut (ZiN) over de verlenging van de regeling paramedische herstelzorg. Deze regeling kwam op 18 juli 2020 tot stand, nadat Longfonds en Long Alliantie Nederland deze kwestie hadden geagendeerd op basis van signalen van mensen met langdurige klachten op coronaplein.nu (voorheen coronalongplein). Longfonds heeft zich het afgelopen jaar hard gemaakt om de regeling aan te passen, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van deze nieuwe patiëntengroep.

'Wij vinden dat deze groep mensen met langdurige klachten geholpen moet blijven worden met goede nazorg. Met de verlenging van de regeling kunnen ook de tweede en derde golf coronapatiënten gebruik maken van herstelzorg en vallen zij niet tussen wal en schip', zegt Longfonds directeur Michael Rutgers.

Wat houdt de regeling in?

Bij verlenging van de huidige regeling tot 1 augustus 2022 kunnen mensen met klachten na corona ook na 1 augustus maximaal 6 maanden gebruik maken van:  

  • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen.
  • Ergotherapie: maximaal 10 behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur). De bestaande 10 uur uit de basisverzekering mogen echter NIET gebruikt worden voor het herstel van COVID 19, maar wel voor andere aandoening/ indicaties.
  • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur) Ook hier geldt dat de bestaande 3 uur dieetadvisering NIET gebruikt mogen worden voor herstel na corona, maar wel voor andere indicaties, zoals bijv. diabetes.
  • Logopedie: geen maximum aantal uur.

Of deze regeling bij de verlenging nog aangepast wordt, is nog niet duidelijk. Zodra we meer weten hierover, volgt een update.

Meer weten over de huidige voorwaarden? Lees het hier.

Lerend traject

Dit advies een mooie vervolgstap. We weten nog veel niet over herstel na corona maar leren steeds meer bij. Zo zien we dat mensen met langdurige klachten herstellen met behulp van paramedische zorg. Er is echter ook een groep mensen die klachten blijft houden.

Michael Rutgers: ‘Het is belangrijk dat de effecten van de (na)zorg op het herstel en de kwaliteit van leven van (post)coronapatiënten goed gemonitord worden en om te evalueren of deze voldoende aansluit bij de zorgvraag. Longfonds blijft zich daarvoor inzetten. De signalen van patiënten die binnenkomen via coronaplein vormen daarbij een belangrijke bron.’