PostCovid NL zelfstandig van Longfonds

PostCovid NL is deze maand een zelfstandige stichting geworden met een eigen bestuur. Longfonds was één van de eerste gezondheidsorganisaties die de ernst van Long Covid erkende en PostCovid NL oprichtte. Inmiddels is PostCovid NL een volwassen patiëntenorganisatie en staat nu op eigen benen.

PostCovid NL zelfstandig Annelijn Ingrid

PostCovid NL is per januari 2024 een zelfstandige stichting met een eigen bestuur en een nieuwe directeur; Diewke de Haen. Zij is een vertrouwd gezicht en al een tijd betrokken bij de organisatie. Oud Longfonds directeur Michael Rutgers is voorzitter van het bestuur, hij was ook initiatiefnemer van coronaplein, voorloper van het nu zelfstandige PostCovid NL. 

In 2020 was Longfonds één van de eerste gezondheidsorganisaties die de ernst van Post-Covid erkende en een platform oprichtte om mensen met langdurige klachten na corona te ondersteunen. Inmiddels is PostCovid NL uitgegroeid naar een volwassen organisatie waar rond de 450.000 mensen met Post-Covid gebruik van kunnen maken.   

Logische stap 

Het is volgens Diewke de Haen dan ook een logische stap om als zelfstandige stichting verder te gaan. Het benadrukt volgens haar ook de omvang en de ernst van de ziekte en de dringende noodzaak om een behandeling te vinden. Daarnaast blijkt dat Long Covid een multisysteemziekte en geen longziekte is. Diewke de Haen: ‘Ik ben vereerd om als directeur van PostCovid NL aan de slag te gaan en zal mij blijven inzetten voor de belangen van mensen met Post-Covid en hun naasten. Samen met het team streven we naar verdere vooruitgang in de ondersteuning en bewustwording van deze ernstige aandoening.’ 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden met bestuurlijke ervaring, kennis over Post-Covid en/of persoonlijke ervaring met de ziekte. De voorzitter van het nieuwe bestuur is Michael Rutgers, voormalig directeur van Longfonds en grondlegger van PostCovid NL.  

1,5 miljoen bezoekers per jaar 

Sinds de oprichting drieënhalf jaar geleden heeft PostCovid NL aanzienlijke successen geboekt. Zo zette de patiëntenorganisatie een digitaal en interactief platform op met jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Ook zijn er zowel online als op locatie zelfsupportgroepen met meer dan 2000 deelnemers en worden er nog wekelijks nieuwe zelfsupportgroepen gestart. Patiëntenparticipatie speelt ook een belangrijke rol. Zo hebben ervaringsdeskundigen hun ideeën en adviezen ingebracht bij 126 projecten, variërend van wetenschappelijk onderzoek tot voorlichting.  Verder delen zij hun ervaringen regelmatig in de media. Samen met Long Covid Nederland, Kinderen met Long Covid en #NietHersteld heeft PostCovid NL recent gezorgd voor de implementatie van een stembusakkoord voor meer (h)erkenning, betere toegang tot specialistische zorg en meer wetenschappelijk onderzoek.  

www.postcovidnl.nl