OPROEP!!! De meedenkgroep Zelf Regie Nemen is op zoek naar nieuwe leden

Longfonds wil mensen met een longziekte in staat stellen om zelf regie te nemen in hun gezondheid. De vrijwilligers van Meedenkgroep Zelf Regie Nemen denken mee en adviseren over de invulling van het beleid op dit onderwerp.

Bijlage Meedenkgroep oproep

Longfonds zoekt nieuwe leden voor de Meedenkgroep Zelf Regie Nemen

De unieke kracht van Longfonds is dat wij mensen met een longziekte (of hun naasten) laten meepraten en meedenken met zo veel mogelijk onderwerpen.
Zo hopen we dat onze acties en missie en visie goed aansluiten bij de wensen en behoeften van de mensen waar het bij Longfonds om gaat. Daarom heeft Longfonds de formele invloed en de zeggenschap van mensen met een longziekte vormgegeven in meedenkgroepen. De leden van deze meedenkgroepen denken mee met al het beleid van Longfonds; zowel op inhoudelijke thema’s, als op bestuursniveau.

Bekijk hier de vacature

De meedenkgroepen volgen de organisatiestructuur van Longfonds. Er zijn drie meedenkgroepen op inhoudelijke impactthema’s en er is een meedenkgroep voor Governance. Wegens het naderende einde van de zittingstermijn van de huidige leden is de Meedenkgroep Zelf Regie Nemen op zoek naar meerdere nieuwe leden. 

Wat is de Meedenkgroep Zelf Regie Nemen?

Meedenkgroep Zelf Regie Nemen denkt mee over het beleid van het team Zelf Regie Nemen.
Dit team focust zich op thema’s als zorg, ziekte, en participatie, maar ook vrijwillige inzet en lotgenotencontact.

Mensen met een longziekte willen zoveel mogelijk actief deelnemen aan onze samenleving. Daarvoor is het nodig dat zij grip krijgen en houden op hun leven met een longziekte.
Het team Zelf Regie Nemen zet zich in om te bewerkstelligen dat mensen met een longziekte toegang hebben tot de juiste kennis en handvatten om zo goed mogelijk met hun ziekte te kunnen leven, de juiste keuzes voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen maken en zelf kunnen meebeslissen over hun medische behandeling en sociale begeleiding.

Wat doet een meedenker in het algemeen? 
Je denkt inhoudelijk (vanuit het patiëntperspectief) mee bij het tot stand komen van het beleidsplan en jaarplannen, en je bekijkt in hoeverre de uitvoering van het beleidsplan in lijn is met de doelen van het beleidsplan en adviseert hier (on)gevraagd over. Je doet dit vanuit het perspectief van de brede groep van mensen met een longziekte in relatie tot ontwikkelingen in de zorg en maatschappij.

 • Je evalueert tussentijds en na afloop het beleidsplan en eventuele jaarplannen vanuit jouw perspectief.
 • Als meedenker zorg je ervoor dat je kennis hebt van wat er op diverse locaties door vrijwilligers gebeurt. 

Wat biedt een meedenker?  

Als meedenker beschik je over een aantal (karakter)eigenschappen die helpen om je rol goed te kunnen vervullen:   

 • Je hebt een longziekte of je bent naaste van iemand met een longziekte.   
 • Je bent bekend met het werk van Longfonds 
 • Je hebt affiniteit met beleid, of bent bereid kennis op te doen van hoe beleid gemaakt en vastgelegd wordt.  Je hebt in het bijzonder affiniteit met- en kennis van de thema’s van team Zelf Regie Nemen zoals hierboven genoemd.
 • Je bent een goede luisteraar, hebt aandacht voor gesprekspartners en weet je eigen input begrijpelijk te formuleren.   
 • Je staat open voor meningen en besluiten die afwijken van je eigen voorkeuren.  
 • Je bent bereid en beschikbaar om minimaal 5 keer per jaar fysiek of online bij elkaar te komen voor de vergaderingen en de cross-overbijeenkomst van meedenkgroepen.
  Ook ben je bereid om minimaal twee jaar deel uit te maken van de meedenkgroep.
 • Je weet dat je de hele populatie van longpatiënten vertegenwoordigt en realiseert je dat geen enkele patiënt hetzelfde is. Je spreekt niet vanuit alleen je eigen ervaring, maar bent en blijft op de hoogte van de situaties van andere longpatiënten en vertegenwoordigt hen. Je bezoekt bijeenkomsten en/of laat je online voeden om deze meningen te kunnen representeren.

Wat bieden wij? 

 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op beleid dat mensen met een longziekte direct raakt.
 • Professionele ondersteuning vanuit Longfonds.  
 • Gebruik maken van relevante opleidingen via partnerorganisatie PGO Support.  
 • De mogelijkheid om goed op de hoogte te blijven van de voor jouw ziekte relevante ontwikkelingen.  
 • Een reiskostenvergoeding. 

Heb je interesse? 

Stuur je CV en motivatie naar meedoen@longfonds.nl

Bij wederzijdse interesse wordt je uitgenodigd voor een tweetal (digitale) gesprekken.

Om deze oproep op de Longfondssite te kunnen bekijken is dat eventueel mogelijk door op de onderstaande link te klikken.

https://www.longfonds.nl/sites/default/files/2024-03/Vacature%20Meedenker%20ZRN.pdf