Onderzoek nodig naar oorzaken en behandeling van vermoeidheid

Er moet meer gebeuren om (ernstige) vermoeidheidsklachten aan te pakken. Er kampen miljoenen Nederlanders in meer of mindere mate met vermoeidheid, waaronder veel longpatiënten. Een goede behandeling is er nog niet.

Vermoeidheid

Wat is er aan de hand?

Ongeveer negen miljoen mensen in Nederland hebben één of meer chronische ziekten, zoals astma en COPD. Een deel van hen krijgt (in meerdere of mindere mate) te maken met vermoeidheidsklachten. Deze klachten hebben niet alleen invloed op hun leven, maar ook op de maatschappij als geheel. Door vermoeidheid melden mensen zich bijvoorbeeld vaker ziek en is de zorgvraag groot. Daarom besloot de Maastricht University, in opdracht van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) - waaronder Longfonds - en ZonMw, de oorzaken van de vermoeidheid te onderzoeken.

Kennis bundelen

Ondanks dat het veel mensen treft, is er nog veel onduidelijk over vermoeidheid. Zo weten we nog niet wat de klachten veroorzaakt of hoe ze het best behandeld kunnen worden. Onderzoekers Martijn Spruit en Annemie Schols van de Maastricht University hebben alle beschikbare kennis over vermoeidheid bij elkaar gebracht.

In deze animatievideo delen we de belangrijkste conclusies van het onderzoek:

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

Uit het onderzoek blijkt dat factoren zoals geslacht, roken, aanwezigheid van angst- en/of depressieve stoornis, pijn, een hogere BMI en hogere scores voor neurotische persoonlijkheidskenmerken oorzaken kunnen zijn van ernstige vermoeidheid. Het zou dus het beste zijn als er een ziekte-overstijgende behandeling van ernstige vermoeidheid komt.

Aanbevelingen: meer bewustwording, handvatten en onderzoek nodig

In het onderzoek worden aanbevelingen gedeeld die moeten helpen om de situatie van patiënten te verbeteren. Dit zijn de vier belangrijkste:

  1. De diagnose en behandeling van vermoeidheid bij chronische ziekten moet hoger op de agenda van zorg, beleid en wetenschap komen te staan.
  2. Vermoeidheidsklachten moeten vaker worden besproken in de behandelkamer. Patiënten en zorgverleners kunnen hier al mee starten.
  3. Het onderwerp ‘vermoeidheid’ moet worden opgenomen in toekomstige medische en paramedische richtlijnen. Ook moet het thema een plek krijgen in individuele zorgplannen.
  4. Er moet een groots opgezet, landelijk, interdisciplinair onderzoeksprogramma komen, gericht op de onderliggende oorzaken en behandeling van (ernstige) vermoeidheid bij chronisch zieken. Hierin moet een ziekte-overstijgende aanpak centraal staan.
Martijn Spruit

‘Niet alle personen met een chronische ziekte hebben vermoeidheidsklachten en niet iedereen met vermoeidheid is chronisch ziek.’

Prof.dr. Martijn Spruit

Betere hulp begint bij een gezamenlijke aanpak vermoeidheid

Er moet nog veel gebeuren om mensen met ernstige vermoeidheid goed te kunnen helpen. Daar is een gezamenlijke aanpak voor nodig, waarbij organisaties uit de zorg en arbeid een belangrijke rol spelen. Daarom organiseerden ZonMw en SGF online bijeenkomsten. Uit de gesprekken kwam naar voren dat een gezamenlijke aanpak van vermoeidheid dringend nodig is, omdat dit lonend is voor mens en maatschappij.

Verder lezen?

Op www.zonmw.nl/vermoeidheid staat meer informatie over het onderwerp vermoeidheid. Op deze pagina vind je ook verhalen van mensen die last hebben van vermoeidheid en handvatten om met het thema vermoeidheid aan de slag te gaan.