Nieuwe richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase

Het aanpassen aan een leven met een levensbedreigende aandoening, zoals vergevorderde COPD, gaat vaak samen met angst en depressieve gevoelens. Als deze klachten erger worden, kan de kwaliteit van leven enorm afnemen. IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) publiceerde afgelopen week de herziene richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase, waar Longfonds aan heeft meegewerkt.

palliatieve zorg

In de vernieuwde richtlijnen staan aanbevelingen voor zorgverleners hoe zij om kunnen gaan met patiënten met angst en/of depressie in de palliatieve fase. Lees meer hierover op Palliaweb.

Bekijk de nieuwe richtlijn Angst in palliatieve fase

Bekijk de nieuwe richtlijn Depressie in de palliatieve fase