Mondkapjesverplichting 1 december: Longfonds wil dat uitzonderingsregel goed geregeld is

“Leg bewijslast niet bij mensen met longziekte neer”
Het kabinet stelt het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes vanaf 1 december verplicht. Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

Mondkapjes

Mensen met een longziekte die geen mondkapje kunnen dragen, vallen onder deze uitzondering. Van hen wordt verwacht dat ze zelf ‘bewijzen’ dat ze onder de uitzonderingsgroep vallen. Wij vinden het niet terecht dat de bewijslast bij de mensen met een longziekte wordt neergelegd. Longfonds pleit daarom voor een laagdrempelige manier om van de uitzonderingsregel gebruik te maken. Hierbij willen we dat er vanwege privacy geen gebruik gemaakt hoeft te worden van medische gegevens. 

Het beleid van de overheid

De overheid heeft laten weten dat de mensen die gebruik willen maken van de uitzonderingspositie, dat ‘aannemelijk moeten kunnen maken’ aan handhavers. Je moet dan dus zelf bewijzen dat je in de uitzonderingsgroep valt als hierom wordt gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het laten zien van je puffer aan een handhaver, of je medicijnlijst, of een briefje van je arts. Lees hier meer over.

Wat vindt Longfonds?

Als Longfonds zijn wij lid van Ieder(in). Samen met Ieder(in) en de Patiëntenfederatie zijn we in gesprek geweest met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over deze maatregelen. Met de huidige uitkomst zijn wij het niet eens. We vinden het namelijk niet terecht dat de bewijslast bij de mensen met een longziekte wordt neergelegd. We pleiten er daarom voor bij de overheid om andere, eenvoudige oplossingen aan te dragen voor mensen die om gezondheidsredenen geen mondkapje kunnen dragen. Hierbij willen we dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van medische gegevens. 

Onze standpunten vind je uitgebreid terug in dit bericht op de site van Ieder(in). We blijven ons hier samen met Ieder(in) voor inzetten. Zodra we meer weten, zullen we dit bekend maken.

Meld je problemen

Loop je tegen problemen aan als het gaat om de mondkapjesplicht of de handhaving hiervan? Deel die dan bij het Meldpunt van Ieder(in). Het telefoonnummer is 085-4007022.

Update mondkapjesplicht 1 december

Update mondkapjesplicht! De overheid heeft de manieren om aan te tonen dat je vanwege gezondheidsredenen geen mondkapje kunt dragen, uitgebreid. Dit kun je o.a. doen door:

  • Het dragen van een faceshield - als dat wel mogelijk is;
  • een kaartje te laten zien waarmee je je beroept op je vrijstelling (print dit kaartje);
  • een briefje van een (huis)arts, behandelaar of instelling;
  • een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden;
  • een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.

We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Blijf onze Q&A in de gaten houden.