Minder fysiotherapie voor mensen met COPD: wat doet Longfonds?

Er is veel te doen rond fysiotherapie voor mensen met COPD. Het aantal vergoedingen is op advies van het Zorginstituut teruggeschroefd. Het tv-programma Radar besteedde gisteravond aandacht aan dit onderwerp. Longfonds kent uiteraard de problemen in dit dossier. Maar wat doen we er in de praktijk aan? Zeven vragen (en antwoorden) aan directeur Michael Rutgers.

Man bij fysiotherapeut

Wat is het belang van fysiotherapie voor mensen met COPD?

Fysiotherapie heeft bewezen effect op het welbevinden en de gezondheid van mensen met COPD. Dat staat onomstotelijk vast en daarom wordt het ook vergoed in de basisverzekering. Dat is een goede zaak.

Zijn de veranderingen in vergoeding per 2019 een vooruitgang?

De veranderingen zijn - als je de hele groep bekijkt - een kleine vooruitgang. Maar de beperking van de aanspraak voor mensen met ernstig COPD (groep C en D) is onacceptabel. Er is een groep van ongeveer 24.000 mensen met ernstig COPD die wat ons betreft nooit terug mogen vallen naar minder dan één sessie fysiotherapie per week. Er is geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat twee keer per week fysiotherapie beter uitpakt dan één keer per week. Maar de ervaring leert dat mensen in die groep in de problemen komen met minder begeleiding.

Bij wat voor fysiotherapie hebben COPD-patiënten het meeste baat?

Wij zetten ons in voor een goede richtlijn waarmee fysiotherapeuten moeten werken. Ze moeten in ons ogen geschoold zijn in fysiotherapie bij COPD, ervaring hebben met de behandeling en begeleiding van mensen met COPD en werken in een multidisciplinair netwerk. Dit laatste is belangrijk om ook de medicamenteuze therapie en het stoppen met roken in samenwerking met bijvoorbeeld de huisarts en praktijkondersteuner voor elkaar te krijgen. Het doel moet zijn om zo goed en effectief mogelijk weer eigen regie over het leven en de zorg te kunnen voeren.

Zou het maximum van het aantal vergoede fysiotherapiesessies per jaar moeten verdwijnen of opgehoogd worden? Waarom wel of niet?

Mensen met ernstig COPD moeten de juiste fysiotherapeutische begeleiding krijgen, op het juiste moment en op de juiste manier. Wat juist is verschilt per persoon en moet met zorg beoordeeld worden door de samenwerkende zorgverleners in hun effectieve keten. En de keuze voor wat juist is moet gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek.

Is er nu sprake van een straf op goed resultaat bij fysiotherapie, omdat therapietrouw kan leiden tot minder aanvallen, dus tot minder recht op fysiotherapie? Wat zou hier aan gedaan moeten worden?

Als we het hebben over de hele groep COPD-patiënten dan is succes bij het weer eigen regie kunnen voeren over het bewegen en de gezondheid wenselijk en het doel van de ondersteuning. De “straf” van de beperking van de aanspraak bij de ongeveer 24.000 mensen met ernstige COPD moet voorkomen worden. Daarover zijn onderhandelingen gaande met het Zorginstituut.

Waarom heeft Longfonds ingestemd met het advies van het Zorginstituut om het aantal vergoedingen te verminderen?

Longfonds had geen rol in het wel of niet instemmen met het aantal te vergoeden behandelingen. Dit besluit is genomen door de wetenschappelijke commissie en het bestuur van het Zorginstituut in een bindend advies aan de minister. Longfonds heeft in de besluitvorming wel haar standpunt gedeeld. Daarin hebben we aangegeven dat we grote zorgen hadden over de willekeur van de gemaakte keuzes en de mogelijke gevolgen voor mensen met ernstig COPD. Maar ons standpunt is voor kennisgeving aangenomen.

Wat gaat Longfonds nog meer doen?

Naast de richtlijn voor fysiotherapeuten waar we aan werken, zijn we in onderhandeling met het Zorginstituut. Samen met de Longartsenvereniging (NVALT), Longalliantie (LAN) en de vereniging voor fysiotherapeuten (KNGF) is onze inzet om de aanspraak op de vergoeding voor fysiotherapie voor mensen met ernstig COPD te repareren. We willen dat deze mensen niet terugvallen van 52 behandelingen naar 3 behandelingen als ze geen longaanval hebben gehad in het voorafgaande jaar. Daarnaast proberen we het minimum van 50 behandelingen voor deze groep op te hogen naar 75 behandelingen. Longfonds is in dit verband tevens in gesprek met het Zorginstituut om onderzoek te laten doen naar het effect van twee keer per week trainen ten opzichte van een keer per week trainen.

Kijk hier de uitzending van Radar over fysiotherapie en COPD terug.