Meer bewustwording over effect houtstook op gezondheid nodig

Als eerste gemeente in Nederland verbiedt de gemeente Utrecht sfeervuren buitenshuis, zoals vuurkorven en vuurhaarden. Vanaf 2025 zijn deze niet meer toegestaan. Longfonds is blij met deze stap en hoopt dat veel gemeenten zullen volgen. Ook hopen we dat dit het begin is van meer maatregelen tegen houtstook. Want het inademen van houtrook is ongezond en leidt tot veel overlast en gezondheidsklachten.

Houtstook vuur uitdoven

Gezondheidsklachten door houtrook 

Het inademen van houtrook is voor iedereen ongezond. De rook bevat stoffen die longziekten, hart- en vaatziekten en longkanker kunnen veroorzaken. Mensen die al een longziekte hebben, ondervinden in het bijzonder veel gezondheidsklachten als gevolg van luchtvervuiling. De Nivel trendrapportage die deze week is gepubliceerd, laat zien dat voor mensen met een longziekte het stoken van hout buiten en binnen al jaren een belangrijke bron van gezondheidsklachten is en dat onverminderd blijft.  

Longfonds blijft zich daarom inzetten voor beleidsmaatregelen om deze uitstoot te verminderen. Zeker met de dalende temperaturen en het begin van het stookseizoen, verdient ook de houtstook binnenshuis – bijvoorbeeld in houtkachels, pelletkachels en openhaarden – aandacht.  

Anne Leendertse (foto: Gerard Spaans)

De gemeente moet ook zorgen voor de gezondheid van haar burgers. Stoken op hout is leuk en gezellig maar niet noodzakelijk, gezonde lucht inademen wél. Zeker voor mensen met een longziekte zoals ik.

Anne Leendertse

Veel onbekendheid  

Longfonds wil de bewustwording vergroten van de gezondheidseffecten van de uitstoot van houtrook. Veel mensen die hun huis verwarmen door het stoken van hout in bijvoorbeeld een hout- of pelletkachel, kennen de negatieve gezondheidseffecten voor henzelf en voor mensen in de buurt niet. Naast eventuele rook- en geuroverlast, is juist ook gezondheidsschade iets om rekening mee te houden. Bij het verbranden van hout komen onder andere fijnstof en PAK’s (kankerverwekkende koolwaterstoffen) vrij, en het inademen hiervan is voor iedereen ongezond. 

Gezond hout stoken bestaat niet 

Er gaan veel tips rond over ‘gezond stoken’ en ‘beter stoken’, waarbij er bijvoorbeeld minder rookontwikkeling is. Helaas bestaat gezond stoken niet. In alle houtrook zitten stoffen die slecht zijn voor de gezondheid. De enige manier om contact hiermee te voorkomen, is door geen hout te verbranden. Longfonds probeert mensen hier bewust van te maken. 

Regelgeving nodig 

Last hebben van de houtrook van anderen is zeker geen pretje. Mensen die overlast ervaren, kunnen in gesprek gaan met de buurtbewoners die stoken. Helaas leidt een gesprek met de buren lang niet altijd tot een oplossing. In dat geval kun je overlast door houtrook melden op de Stookwijzer. Longfonds vindt dat het de hoogste tijd is voor regelgeving. Voor houtstook buiten, zoals de gemeente Utrecht gaat invoeren, maar zeker ook voor houtstook binnen. 

Foto gezellige tuin met lampjes

Gezond warm blijven 

Voor 8% van de mensen die hout stoken, is dit de hoofdverwarming. Longfonds pleit voor het stimuleren van vormen van energie die niet schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit en onze longen. Daarnaast wijzen we op gezonde alternatieven voor houtstook. Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat 73% van de mensen die hout stookt, dit doet voor de gezelligheid. Gezelligheid kun je ook op andere manieren creëren, bijvoorbeeld met elektrische kaarsen of lampjes. Voor gezellig houtstoken bestaan namelijk heel veel gezonde alternatieven, voor ademen niet. 

We willen dat iedereen vrij kan ademen

Daarom strijden we voor een wereld zonder longziekten. Met jouw gift help je belangrijk wetenschappelijk longonderzoek mogelijk te maken.

Doneer nu
Hilda van der Wier