Help mee Gratis magazine

Meer aandacht voor gezonde binnenlucht

De luchtkwaliteit heeft invloed op onze gezondheid, vooral op die van onze longen. Dit geldt voor de buitenlucht, maar zeker ook voor binnenlucht. Wij brengen elke dag gemiddeld meer dan twintig uur (!) van onze tijd binnen door, waarvan ruim de helft in onze eigen woning. Daarom is het belangrijk dat de lucht die je binnen inademt gezond is, maar dat is lang niet altijd het geval.

Het Longfonds wil dat er meer aandacht komt voor het belang van gezonde binnenlucht. In samenwerking met Philips, Royal Haskoning DHV en ABN Amro heeft het Longfonds aan TNO gevraagd om een literatuuronderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de binnenlucht in Nederlandse woningen. TNO heeft ook gekeken welke korte en lange termijn effecten dit heeft op onze gezondheid (slaap, ziekte, productiviteit) en wat er gedaan kan worden om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren. 

Gezonde lucht binnen

Wil je weten wat je zelf kunt doen? Bestel het gratis boekje en lees hoe je zelf de lucht in huis gezonder kunt maken.

Bestel gratis het boekje
Reacties (66)

Ik heb astma en ben allergisch voor huisstof. Daarom ben ik zeer geinteresseerd in uw boekje.

@STIKKELBROECK. Je had ons deze vraag ook al gesteld per e-mail. We hebben je per e-mail geantwoord.

Vijf jaar geleden is mijn huurwoning gerenoveerd door veerhuurder Zayaz te Den Bosch. Deze heeft in strijd met een bepaling uit het Huurcontract dd. 1984 gehandeld. In vertrouwen heb ik in 2015 ingestemd met de renovatie. Geleidelijk aan kreeg ik meer lichamelijke klachten, welke niet herleidbaar zijn tot mijn handicap. Nu wil ik Strooming eea laten onderzoeken. Is dat nuttig en wat voor ondersteuning kan het Longfonds mij bieden?

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.