Longmonitor: tweede coronagolf zorgt bij longpatiënten voor weinig problemen in de zorg

Mensen met een longziekte ervaarden tijdens de tweede coronagolf weinig knelpunten in de zorg. De coronacrisis had wel invloed op hun stemming; velen ervaarden negatieve gevoelens en zorgen over hun eigen gezondheid en welzijn en die van hun naasten. Dit is de uitkomst van het onderzoek dat onderzoeksbureau Nivel in mei/juni van dit jaar hield onder 554 leden van de Longmonitor, een panel waar mensen met astma en/of COPD en mensen met een zeldzame longziekte aan deelnemen.

Laptop en zorgverlener in consult

Ervaringen zorg

Nivel vroeg mensen met een longziekte naar hun ervaringen met zorg tijdens de tweede coronagolf. De meerderheid (69%) geeft aan dat zij geen gevolgen ondervonden van de coronacrisis in de zorg die men krijgt voor hun longziekte. Een op de drie ervaart wel gevolgen, met name in het niet doorgaan of uitstellen van afspraken vanuit de kant van de zorgverlener en dat naasten niet meer mee mochten naar een afspraak. Maar deze veranderingen leiden volgens de respondenten nauwelijks tot extra problemen of knelpunten voor patiënten.

Welbevinden mensen met longziekte

De tweede coronagolf heeft bij de meeste mensen met een longziekte invloed gehad op hun stemming. Zij waren op hun hoede (77%) en bijna de helft van de mensen voelde zich machteloos (44%). Daarnaast maken ze zich door de coronacrisis zorgen over hun eigen lichamelijke gezondheid en de gezondheid van naasten. Een respondent vertelt: 'Ik weet niet wat het effect van corona is op mijn aandoening. Ook al ben ik gezond en fit, ik heb toch een longaandoening.'

Compliment voor mensen met een longziekte en zorgverleners

'Het is positief om te zien dat de professionele zorg voor mensen met een longziekte nauwelijks in de knel lijkt te zijn gekomen tijdens de tweede coronagolf', zegt Michael Rutgers. 'Het is duidelijk dat deze hele coronatijd zwaar is voor mensen met een longziekte. Zij zijn extra op hun hoede en leven vanwege hun kwetsbaarheid meer geïsoleerd, al dan niet zelf gekozen. Zij verdienen een groot compliment voor de wijze waarop ze de deze moeilijke tijden doorstaan. Gelukkig blijkt uit deze monitor dat zij in de tweede coronagolf nog steeds voldoende beroep hebben kunnen doen op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben voor hun longziekte. Dit verdient dus ook een groot compliment voor alle zorgverleners die zich hiervoor hebben ingezet ondanks de grote werkdruk in coronatijd.'

Meer lezen over het onderzoek van Nivel? Bekijk de uitgebreide factsheet.