Jongeren sporten en bewegen veel te weinig en voelen zich daartoe ook onvoldoende aangemoedigd

Gezonde Generatie is de nieuwe partner van Olympic Moves. Het doel: álle jongeren in Nederland inspireren en de kans geven op een sportief, gezond en gelukkig leven.

Logo gezonde generatie

Jongeren bewegen en sporten veel te weinig. Uit onderzoek van MarketResponse, in opdracht van twintig gezondheidsfondsen waaronder Longfonds, blijkt dat jongeren verschillende barrières ervaren om te bewegen en sporten. VMBO-leerlingen noemen de kosten als grootste belemmering. Leerlingen op HAVO/VWO geven aan dat ze te veel andere verplichtingen hebben. Alle jongeren ervaren weinig support vanuit hun omgeving. Rolmodellen die het gezonde voorbeeld geven zijn schaars en slechts 25% van de jongeren voelt zich aangemoedigd om meer te bewegen. Daar willen NOC*NSF en twintig gezondheidsfondsen verandering in brengen. Samen met TeamNL sporters gaan zij onder andere via ‘Olympic Moves’ jongeren inspireren om meer te sporten en bewegen. Het doel is om zo alle jongeren een eerlijke kans te geven op een sportief, gezond en gelukkig leven. Ongeacht opleiding, achtergrond, inkomen of beperking.

Jongeren vinden sporten en bewegen belangrijk, juist ook in coronatijd

In het onderzoek is jongeren gevraagd welke prioriteit zij geven aan sporten en bewegen en welke belemmeringen ze ervaren. Jongeren geven zelf aan dat ze sporten en bewegen heel belangrijk vinden. Ze noemen bewegen zelfs als één van de belangrijkste factoren voor een gezonde ontwikkeling, naast bijvoorbeeld ‘niet roken’ en ‘gezond eten en drinken’. 63% van de jongeren vindt dan ook dat er meer aandacht moet komen voor sporten en bewegen, het liefst op school en in clubverband. Op de vraag wat hen in de huidige coronasituatie het beste kan helpen, zijn jongeren ook heel duidelijk: ‘de mogelijkheid om te sporten en bewegen’ wordt samen met ‘dingen doen om te ontspannen’ het vaakst genoemd.

Jongeren ervaren weinig support uit hun omgeving

Het onderzoek laat zien dat bij alle jongeren in Nederland support uit de omgeving ontbreekt. Slechts 25% van de jongeren geeft aan zich aangemoedigd te voelen om meer te gaan sporten en bewegen en maar 13% van de VMBO-leerlingen en 20% van de HAVO/VWO-leerlingen geeft aan dat ze mensen kennen die voldoende sporten en bewegen. Weinig rolmodellen dus die het gezonde voorbeeld geven.

Jongeren kunnen wel wat hulp gebruiken

Jongeren kunnen wel wat extra aanmoediging en goede voorbeelden gebruiken als het gaat om een sportieve en gezonde leefstijl. Die support willen twintig gezondheidsfondsen samen met NOC*NSF geven. Met de Gezonde Generatie als nieuwe partner van Olympic Moves wordt de eerste stap gezet. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedere jongere in Nederland, ongeacht opleiding, inkomen, achtergrond of beperking, de kans krijgt op een gezond en gelukkig leven. Dat is de kern van het Gezonde Generatie programma van de twintig gezondheidsfondsen. Geweldig dat NOC*NSF, met steun van Nederlandse Loterij, de Gezonde Generatie omarmt. Voldoende sporten en bewegen is cruciaal en belangrijker dan ooit. Er is één plek waar alle jongeren komen en dat is op school. Het inspirerende schoolsportprogramma ‘Olympic Moves’ willen we benutten om sport, bewegen én gezondheid nog dichter bij alle jongeren van Nederland te brengen. Juist ook bij de jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.’ Aldus Mark Monsma, directeur van het programma Gezonde Generatie.

Samen op weg naar de gezondste generatie in 2040

De samenwerking tussen NOC*NSF en de twintig gezondheidsfondsen is, met steun van Nederlandse Loterij, in mei 2020 aangekondigd. Met de Gezonde Generatie als partner van Olympic Moves is de eerste concrete stap gezet, waarmee de samenwerking wordt geformaliseerd. De intentie is een duurzame en vruchtbare samenwerking op weg naar gezondste generatie van de wereld in 2040.

Dit nieuwsartikel is afkomstig van gezondegeneratie.nl en ingekort. Lees het volledige nieuwsartikel.