Jongere mensen met COPD ervaren ziekte zwaarder

"Ik hoor in de kracht van mijn leven te zitten, maar ik voel me bejaard."

Mensen met COPD die tussen de 45 en 54 jaar oud zijn, ervaren hun ziekte vaak als zwaarder dan mensen met COPD van 65 jaar en ouder. Dat blijkt uit een enquête van Boehringer Ingelheim waar 1375 mensen met COPD aan mee deden.

Man en vrouw

Grote invloed op dagelijks leven

Volgens het onderzoek ervaren jongere mensen met COPD een grotere invloed van hun ziekte op hun dagelijks leven. Zo geven jongere mensen vaker aan dat COPD hen (heel) erg in de weg zit bij taken buiten het huis en bij het ver van huis reizen. Ook zeggen ze twee keer zo vaak als oudere mensen met COPD dat ze hun dag rond perioden van kortademigheid of hoestklachten moeten plannen.

Daarnaast ervaren jongere mensen meer negatieve gevoelens over hun COPD. Een voorbeeld: jongere mensen met COPD noemen hun welzijn vaker (zeer) slecht. Als laatste geven jongere patiënten aan dat ze meer behoefte hebben aan hulp van zorgverleners om samen te komen tot de beste behandeling. 

Anke: 45 jaar en de diagnose COPD

Anke Dondertman herkent zich in het onderzoek. Zij is nu 52 jaar, maar was 45 toen ze hoorde dat ze COPD had. Het verschil tussen haar leven voor en na de diagnose noemt ze heel groot. 'Ik heb nu een compleet ander leven. Werken is over. Jagen met de auto is over. Op vakantie gaan is beperkter.'

Omdat volgens Anke het leeuwendeel van de mensen met COPD ouder is dan 65, voelt ze zich soms ook eenzaam. 'In die leeftijdsgroep is het denk ik anders. Al meer mensen hebben mankementen. Het is normaler dat er iets niet goed is. Ze zijn misschien ook al afscheid aan het nemen van hun werkende leven bijvoorbeeld. Bij mijn leeftijd past dat eigenlijk niet. Ik hoor in de kracht van mijn leven te zitten, maar ik voel me bejaard. Dat is niet te snappen voor je omgeving.'

Wat zeggen deze resultaten?

Onderzoekers denken dat het verschil in ervaren ziektelast kan komen doordat jongere mensen door hun werk en sociale leven mogelijk een actiever bestaan hebben. Ze kunnen daardoor andere verwachtingen hebben van leven met COPD. Helemaal zeker weten de onderzoekers dit nog niet. Daarvoor is eerst verder onderzoek nodig. 

Belangrijke lessen voor zorgverleners

Voor zorgverleners is er een les te halen uit dit onderzoek. Het laat namelijk zien dat er nog veel te winnen is als het gaat om kwaliteit van leven en patiëntenvoorlichting. ‘Dit is een van de weinige enquêtes waarbij gekeken is naar de impact van COPD voor verschillende leeftijdscategorieën’, vertelt professor Dekhuijzen, hoogleraar longziekten in het Radboud UMC in Nijmegen. Hij vindt dat zorgverleners er rekening mee moeten houden dat de invloed van een ziekte voor jongere mensen anders kan zijn dan voor oudere mensen. Door voor iedereen met COPD apart te bekijken wat de beste behandeling is, kunnen zorgverleners dit aanpakken volgens Dekhuijzen.

Zorgverleners kunnen mensen met COPD ook nog meer wijzen op wat ze zelf kunnen doen. De onderzoekers noemen het bijvoorbeeld verstandig met je zorgverlener te overleggen over verschillende behandelmogelijkheden. Zo kun je nadenken over met welke behandeling je een zo actief mogelijk leven leidt.

Meer weten over dit onderzoek? Kijk op deze site.