Herziene richtlijn Longaanval astma van kracht

De richtlijn Longaanval astma is herzien. De richtlijn sluit nu beter aan op knelpunten die longartsen en hulpartsen van de spoedeisende hulp ervaren. Ook geeft de herziene richtlijn meer handvatten voor specifieke gevallen.

Zuurstofmasker

Aansluiting op de praktijk

Bij een longaanval door astma krijg je heftige klachten van je astma. Als je benauwdheid aanhoudt, kun je opgenomen worden in het ziekenhuis. De richtlijnen rondom de behandeling van acute longaanvallen in het ziekenhuis waren verouderd. Daarom is er nu een herziene richtlijn Longaanval astma. Deze is bedoeld voor longartsen en spoedeisende hulpartsen in het ziekenhuis, die betrokken zijn bij de eerste opvang van patiënten met een longaanval astma.

De herziene richtlijn sluit aan bij knelpunten die zich in de praktijk voordeden. Ook beschrijft het handvatten voor hoe je met specifieke gevallen om moet gaan.  Daarnaast bevat de richtlijn een stroomschema van hoe je moet handelen als iemand met een longaanval astma zich meldt op een spoedeisende hulp.

Wat is een longaanval astma?

Een longaanval astma is ernstig en kan levensbedreigend zijn. Als je astma hebt, is het belangrijk om zelf goed op de hoogte te zijn van de ernstige symptomen van een aanval. Ook is het belangrijk om te weten welke extra medicatie je dan moet nemen, zoals je met je zorgverlener hebt afgesproken.

Een astma actieplan kan hierbij zeer behulpzaam zijn. Dit plan vul je samen met je zorgverlener in.

De waarschuwingssignalen dat je met een astma-aanval naar het ziekenhuis moet, zijn onder meer:

  • Snel ademhalen
  • Extreme kortademigheid, waarbij je niet volledig in of uit kunt ademen
  • Een blauwe tint op je gezicht, lippen of vingernagels
  • Je kunt geen hele zinnen zeggen zonder tussendoor adem te halen
  • Je voelt je daarbij verward of opgewonden
  • Je krijgt geen verlichting door je inhalatiemedicatie, die anders wel helpen

Als deze klachten optreden, aarzel dan niet. Zoek onmiddellijk noodhulp door 112 te bellen of bel de spoedeisende hulp in het ziekenhuis.

Omvang en impact van een longaanval astma

Een longaanval astma heeft grote impact. In 2019 waren er 4.366 patiënten die zich op een spoedeisende hulp meldden met een longaanval astma (Vektis, 2019). Volledig herstellen van een longaanval astma duurt vaak vier tot zes weken. Dat gaat gepaard met een afname in kwaliteit van leven, werkverzuim en minder kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Als een ziekenhuisopname gepaard gaat met een opname op de intensive care, is de impact nog veel groter. Na een ziekenhuisopname door een longaanval astma is iemand vaak angstiger geworden voor kortademigheid. Situaties waarin je benauwd kan raken, worden daardoor vermeden. Het is belangrijk dat patiënten na een ziekenhuisopname geholpen worden om te verwerken wat hen is overkomen.

Met patiënten, voor patiënten

De herziene richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) in samenwerking met verschillende andere medische organisaties en Longfonds. Ervaringsdeskundigen van Longfonds hebben deelgenomen aan het ontwikkelen ervan.  

Meer informatie:

Gratis LONGWIJZER

Ontvang nu gratis 2x ons magazine LONGWIJZER. Hierin staan ervaringen, tips en alle ontwikkelingen over longziekten. Meld je snel aan. De oplage is beperkt.

Bestel nu gratis
LONGWIJZER magazine