Doneer nu Gratis magazine

Eerste stappen richting afbouw van houtstook in biomassacentrales

Het stoken van houtige biomassa in centrales voor warmte en energie zorgt voor luchtvervuiling en daarmee voor gezondheidsschade. Het Longfonds krijgt regelmatig klachten van omwonenden over de uitstoot van dit soort biomassacentrales. Minister Wiebes liet op 1 juli aan de Tweede Kamer weten dat hij het gebruik van houtige biomassa gaat afbouwen. Het Longfonds ziet graag dat dit snel gebeurt en dat er intussen veel strengere eisen worden gesteld aan de uitstoot.

Schadelijk voor de gezondheid

Er zijn allerlei soorten biomassa. Het Longfonds is bezorgd over biomassa die bestaat uit hout. Bij verbranding hiervan komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals fijnstof en stikstofoxiden. Bij inademing kunnen deze stoffen leiden tot het ontstaan en verergeren van longziekten, zoals astma, COPD en longkanker. Ze zorgen ook voor een vermindering van de longfunctie en voor luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en piepen.

Het Longfonds maakt zich al langer zorgen over de groeiende inzet van Nederland op houtstook in biomassacentrales. Wij vinden dat voorkomen moet worden dat in de energietransitie keuzes worden gemaakt die verkeerd uitpakken voor de volksgezondheid. De inzet op houtige biomassastook, zeker in woonwijken, moet vermeden worden. Wij blijven aandringen op snelle beëindiging van subsidie op de stook van houtige biomassa en op invoering van veel strengere uitstooteisen voor kleine en middelgrote centrales.

Subsidie afbouwen en strengere emissie-eisen

Biomassacentrales die hout verbranden voor de opwekking van elektriciteit en warmte kunnen hiervoor subsidie krijgen van de overheid. Voor elektriciteit wordt deze subsidie nu stopgezet. Ook voor warmteproductie is het de bedoeling dat de subsidie wordt beëindigd. Na de zomer wordt bekend hoe de minister dat wil afbouwen. De Tweede Kamer heeft gevraagd om een voortvarend afbouwpad. Daarnaast worden subsidieaanvragen voor kleinere centrales gekoppeld aan emissie-eisen. Hoe streng die eisen zijn, wordt ook na de zomer bepaald in het zogeheten ‘Duurzaamheidskader biomassa’.

Longfonds: snel afbouwen

Het Longfonds ziet de erkenning van het feit dat dat het stoken van houtige biomassa geen goede keuze is, als een eerste stap. Hiermee stoppen is goed voor de luchtkwaliteit en voor onze longen. We pleiten er daarom voor om snel af te bouwen en daar geen decennia over te doen.

Reacties (2)

Het is vreemd dat schoon aardgas vervangen wordt door
vervuilende hout stook.
Ook de herkomst van het stook hout is verontrustend.
Nu moeten hele woonwijken van het gas af zonder dat er al goed is nagedacht over een alternatief.
Zal het wel niet goed begrijpen ,maar ben blij dat de geleerde tot inzicht komen .

Ongelofelijk dat er, gesproken over biomassa- verbranding tot 31 december 2019 ook grote subsidies aan individuele huishoudens werden verstrekt bij aanschaf van een kachel of CV installatie die gestookt werd op biomassa brandstof. Ik zelf had al het gevoel dat er werkelijk zand in de ogen van menig geïnteresseerde werd gestrooid. Heerlijk, je gesubsidieerde luchtvervuiling van je buren voor jou als longpatient.
In het groot voor de opwekking van elektriciteit geldt natuurlijk precies hetzelfde.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.