In Memoriam: Dieuwke de Blaauw

Vorige week bereikte ons het verdrietige nieuws dat Dieuwke de Blaauw op 15 april is overleden. Dieuwke zette zich jarenlang met hart en ziel in als vrijwilliger voor Longfonds. ‘Haar toewijding was exemplarisch.’

Dieuwke de Blaauw

Steunpilaar

Dieuwke de Blaauw-Logcher was voorzitter van het landelijke bestuur van Longfonds in de tijd dat het nog alleen een patiëntenvereniging was. Na de fusie tussen de patiëntenvereniging en het gezondheidsfonds, bekleedde Dieuwke diverse rollen binnen het nieuwe Astma Fonds - dat later Longfonds werd.

Michael Rutgers, oud-directeur van Longfonds herinnert zich Dieuwke de Blaauw als een belangrijke steunpilaar voor Longfonds en haar voorganger, het Astmafonds. ‘Met haar juridische kennis heeft ze zowel de formatie van de patiëntenorganisatie als de latere fusie grote diensten bewezen. Haar toewijding was exemplarisch. Haar voorzitterschap van de patiëntenorganisatie was een voorbeeld van betrokkenheid en deskundigheid. Zij zag wel eens ‘beren op de weg’ die niet zo groot waren als zij vreesde, maar we kwamen altijd vooruit in de samenwerking.’

Gezicht van mensen met een longziekte

Ze was actief op landelijk niveau, maar ook in haar eigen regio Rijnmond. Ze maakte zich hard voor lotgenotencontact, het binnenmilieu op scholen, de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een longziekte en buitenlucht.

Op landelijk niveau steunde ze Longfonds als meedenker in de meedenkgroepen Governance en Echte Oplossingen. Ze schreef als patiëntvertegenwoordiger mee aan beleidsplannen van Longfonds rondom wetenschappelijk onderzoek. Bovendien was ze actief als Longfonds Ervaringsdeskundige. In deze rol zette ze haar expertise in om de zorg, het onderzoek en het beleid ten aanzien van mensen met een longziekte te verbeteren.

Dieuwke was vele jaren betrokken bij Longfonds en de organisaties die daaraan vooraf gingen. Ze gaf binnen en buiten de organisatie een gezicht aan mensen met een longziekte. De laatste jaren heeft ze te maken gehad met grote gezondheidsproblemen die haar betrokkenheid bij de patiëntenbeweging, zeer tegen haar zin, steeds verder hinderden.

We missen in haar een hele dierbare en deskundige collega en wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Longforum

Longforum: praat mee en stel je vraag

Mensen met een longziekte en hun naasten kunnen elkaar online ontmoeten op het Longforum. Dit is een eigentijdse en betrouwbare omgeving waar je ervaringen kunt uitwisselen en advies kunt vragen aan elkaar en professionals.​ Op een laagdrempelige manier. 

Direct naar het Longforum