Afspraken over verantwoord wisselen medicijnen rond

Er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt over verantwoord wisselen van medicijnen. Dat is het resultaat van overleg tussen Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland. Het gaat hierbij om het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon.

Apotheker geeft medicijnen aan patiënt

Longfonds was intensief betrokken bij de gesprekken die zijn gevoerd over het vastleggen van deze afspraken in de leidraad verantwoord wisselen van medicijnen. Het regelmatig wisselen van medicijnen leidde de afgelopen jaren tot klachten en vragen van patiënten. De nieuwe afspraken moeten een einde maken aan de onduidelijkheid. Ook moeten ze leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik.

Niet meer onnodig wisselen

De afspraken borgen vanaf nu de voorspelbaarheid en begeleiding van patiënten bij het wisselen van medicijnen. Het onbeperkt wisselen van medicijnen wordt tegengegaan. De wisselingen die wel mogelijk zijn, worden goed begeleid. Ook over het niet-wisselen, bijvoorbeeld bij medische noodzaak, zijn heldere afspraken gemaakt.  

Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie: ‘Geweldig voor patiënten dat dit resultaat samen is bereikt. Hiermee voorkomen we onnodig gedoe en verwarring, en kunnen arts, apotheker en patiënt beter samenwerken aan optimaal medicijngebruik en goede farmaceutische zorg.’      

Longfonds is blij dat er afspraken zijn gemaakt over het verantwoord wisselen van medicijnen. Directeur Michael Rutgers: ‘Mensen met een longziekte voelen zich soms zieker of ongezonder na omzetting naar een ander merk van hun vertrouwde medicijn. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat ze niet meer geconfronteerd worden met een onnodige medicijnwissel en de gezondheidsproblemen die dit met zich mee kan brengen.’

Aanvullend op de leidraad worden nog afspraken gemaakt rondom inhalatiemedicijnen. Longfonds is hierbij betrokken. De verwachting is dat deze aanvulling deze zomer gereed is.

Afspraken in de praktijk

De nieuwe werkafspraken zijn beschreven in de leidraad ‘verantwoord wisselen van medicijnen’. Het is een praktisch handvat voor alle betrokken partijen en professionals hoe in de dagelijkse praktijk medicijnen verantwoord gewisseld kunnen worden.

De komende periode worden de afspraken uitgewerkt in de praktijk. Daarnaast gaan betrokken partijen een gezamenlijke monitorings- en evaluatiestructuur inrichten om de effecten van de werkafspraken te monitoren, en indien nodig bij te sturen.

Michael Rutgers: ‘De leidraad is een mooie eerste stap. Het is nu zaak dat alle gemaakte afspraken ook daadwerkelijk toegepast worden door voorschrijvers, zorgverzekeraars, apothekers en andere betrokken partijen. Wij blijven dit vanuit Longfonds scherp in de gaten houden en hier waar nodig aandacht voor vragen.’ 

Gratis nieuwsbrief

✔ Alles over behandeling van longziekten
✔ Laatste ontwikkelingen in onderzoek
✔ Tips om je longen gezond te houden

Ruim 100.000 mensen gingen je voor!

Stuur mij nieuws en tips
E-nose