Doneer nuBestel gratis
Dr. Hermelijn Smits, onderzoeker Leids Universitair Medisch Centrum Hoe meer onderzoek er wordt gedaan, hoe eerder het vaccin een feit is

Doe een gift

Het Longfonds investeert in wetenschappelijk onderzoek: we willen een vaccin tegen astma, kapotte longen repareren en een betere behandeling voor mensen met een ernstige longziekte. Helpt u mee deze dromen waar te maken?

Wilt u onze strijd tegen longziekten steunen? Doe nu een gift aan het Longfonds.

Bijzondere gift

Heeft u geld opgehaald voor het Longfonds bij uw jubileum, bedrijfsfeest of opening? Hartelijk dank daarvoor! U kunt uw gift overmaken naar het Longfonds, bankrekeningnummer NL80 RABO 0335 9543 32 o.v.v. gift met uw bedrijfsnaam.

Fiscaal aftrekbaar

Met uw gift maakt u het verschil voor mensen met een ongeneeslijke longziekte en laat u uw maatschappelijkebetrokkenheid zien. Uw gift is fiscaal aftrekbaar, als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Hieronder leest u er meer over.

Zakelijke giften

Een gift kan volledig aftrekbaar zijn als het gaat om een zakelijke kostenpost en de gift een positieve bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering, bijvoorbeeld sponsoring, reclame en een donatie in de vorm van uren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot).

Wilt u weten of uw gift aftrekbaar is? Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de fiscale gevolgen van schenken. 

Niet-zakelijke giften

Een niet-zakelijke gift is een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is dat dit niet slechts ter promotie van de goede naam van de organisatie is. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt in ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen en ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen.

  • Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen

Als bedrijf doneren is fiscaal aantrekkelijk. Vanaf 1 januari 2012 is de niet-aftrekbare drempel van € 227 vervallen. Elke gift is daarmee aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000.

  • Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak of vof)

De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van 5 jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.

Wilt u weten of uw gift aftrekbaar is? Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de fiscale gevolgen van schenken. 

Het Longfonds bedankt
 
  • CNG net voor de kerstdonatie van 1.000 euro
  • Stichting De Driestroom voor de gift van 1.500 euro, n.a.v. het afscheid van een bestuurslid
  • Van Herk Charity Stichting voor de bijzondere gift van 2.500 euro
  • Levenverzekerings-Maatschappij De Hoop voor de gift van 1.000 euro
  • Syndrus Group Service voor de gift van 1.000 euro (i.p.v. het versturen van relatiegeschenken)
  • Pali Group voor de bijzondere gift van 2.000 euro

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl