Doneer nuBestel gratis

Rekeningnummer

Wilt u een gift doen aan het Longfonds? Gebruik dan het IBAN rekeningnummer van het Longfonds: NL95 INGB 0000 0550 55.

Per 1 februari 2014 is heel Nederland over op de Europese standaard voor betalingsverkeer: SEPA (Single Euro Payments Area). Het betekent dat alle betalingen voortaan volgens Europese richtlijnen moeten gebeuren.

IBAN rekeningnummer

Alle bankrekeningnummers zijn veranderd in IBAN rekeningnummers. Een IBAN rekeningnummer bestaat uit 18 tekens: een landcode (NL voor Nederland) gevolgd door een tweecijferig controlegetal en een bankcode van vier letters (gevolgd door een of meer nullen). Daarna komen de cijfers van het oude rekeningnummer.

Wilt u een gift doen aan het Longfonds? Gebruik dan het IBAN rekeningnummer:
                     NL95 INGB 0000 0550 55

Acceptgiro

Van het Longfonds ontvangt u voortaan acceptgiro's met ons IBAN rekeningnummer. Oude acceptgiro’s kunnen niet meer gebruikt worden. Mocht u deze nog hebben bewaard, dan vragen wij u vriendelijk deze weg te gooien. Zo weten we zeker dat uw gift door de bank kan worden verwerkt.

Automatische incasso

Als u lid of donateur bent van het Longfonds, dan is de kans groot dat u ons in het verleden heeft gemachtigd om uw bijdrage via een automatische incasso af te laten schrijven. Op uw bankafschrift staat onder andere uw mandaatnummer. Dit is het nummer van de machtiging die u aan ons heeft gegeven. Dit nummer kunt u gebruiken als u vragen heeft over uw machtiging. Nieuwe leden en donateurs krijgen hun mandaatnummer in de bevestigingse-mail of -brief na het afgeven van de machtiging.

De afschrijving van uw bijdrage vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Incassant ID Longfonds

Het incassant ID van het Longfonds is NL57ZZZ405068390000.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Bel dan met Team Service: (033) 43 41 212 of stuur een e-mail naar service@longfonds.nl

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl