Verhaal van longarts Gert-Jan

Corona heeft grote impact op onze samenleving. Niet in de laatste plaats op het dagelijkse werk van longverpleegkundigen, longartsen en kinderlongartsen. Van deze mensen wordt nu veel gevraagd. Dr. Gert-Jan Braunstahl is longarts in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. 'Dit is een ziekte die niet alleen door de gezondheidszorg moet worden bestreden, maar door álle Nederlanders.'

Interview gepubliceerd op 20-03-2020

longarts Gertjan Braunstahl

'Sinds een week is alles anders. Gisteren heb ik in 24 uur tijd vijftien patiënten opgenomen met een longontsteking veroorzaakt door corona. Van deze patiënten zijn er zes rechtstreeks naar de IC gegaan. Wat we hier zien is indrukwekkend: mensen storten in heel rap tempo in elkaar. Voor deze omstandigheden zijn we getraind, maar in deze mate hebben we dit nog nooit meegemaakt.'

'Gelukkig is de spirit heel goed hier in het Gasthuis. Corona heeft ons minder overvallen dan het onze Italiaanse en Brabantse collega’s overvallen heeft. We konden ons in anderhalve week tijd nog redelijk voorbereiden door roosters aan te passen, besprekingen te annuleren en dagbehandelingen om te bouwen tot reserve IC. Ook is de capaciteit van de eerste hulp verdubbeld. Ondertussen zijn er vier afdelingen, elk geschikt voor 22 patiënten, ingericht om mensen met corona op te vangen. Het vergt een enorme logistiek.'

 Er worden volgende week 500 tot 1000 coronapatiënten op IC’s verwacht. Dit zal veel vragen van het Nederlandse gezondheidssysteem. Of we het aankunnen hangt af van hoe lang het gaat duren. Het probleem is: als mensen met corona eenmaal op de IC terechtkomen, blijven ze er gemiddeld drie tot vier weken liggen. Soms ook langer. Daar komt bij dat het aantal patiënten zich opstapelt. Om hiermee om te gaan, springt iedereen die ervaring heeft met het werken op de IC bij. Zo proberen we de capaciteit te verdrievoudigen. We gaan er nu vanuit dat dat voldoende is.' 

Gert-Jan Braunstahl longarts

'Als ik eerlijk ben denk ik dat niet iedereen zich bewust is van de impact van corona.'

dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam

'De boodschap die ik wil meegeven? Dit is een ziekte die niet alleen door de gezondheidszorg moet worden bestreden, maar echt door álle Nederlanders. Iedereen moet zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent: sociale contacten zoveel mogelijk reduceren, afstand houden en handen wassen. Daarnaast vind ik dat er ook verantwoordelijkheid ligt bij mensen buiten de zorg. Zorgverleners hebben op dit moment niet voldoende beschermingsmiddelen. Het bedrijfsleven zou in staat moeten zijn om bijvoorbeeld mondkapjes hier te produceren. Hiermee kunnen we voorkomen dat zorgverleners uitvallen door ziekte.'

Lees meer over onze zorghelden

De impact van het coronavirus op het werk van talloze zorgverleners is groot. Zij zijn dag en nacht in de weer. Onder hen ook longartsen, kinderlongartsen, huisartsen en longverpleegkundigen.

Naar alle verhalen

Gratis LONGWIJZER

Ontvang nu 2x ons magazine met:
✔ ervaringen van anderen
✔ tips over omgaan met je ziekte
✔ ontwikkelingen in onderzoek

De verzending stopt automatisch.

Ja, ik wil LONGWIJZER ontvangen
Twee magazines LONGWIJZER