Verhaal van Arnoud

Corona heeft grote impact op onze samenleving. Niet in de laatste plaats op het dagelijkse werk van longverpleegkundigen, huisartsen en longartsen. Van deze mensen wordt nu veel gevraagd. Arnoud Aldenkamp is longarts in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. “Wij longartsen zijn juist ook nu altijd bereikbaar en beschikbaar voor astma- en COPD-patiënten. En wanneer we het noodzakelijk vinden dat ze hier langskomen, dan kan dat ook gewoon.”

Interview gepubliceerd op 08-04-2020

longarts Arnoud Aldenkamp

'We hebben in de afgelopen tijd relatief weinig mensen met corona zien binnenkomen die ook longpatiënt zijn. Comorbiditeit noemen we dat: het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon. In dit geval dus corona en een longaandoening. We zien de combinatie corona en hart- en vaataandoeningen of corona en diabetes wél vaker in ons ziekenhuis voorbij komen.'

'Hier in Eindhoven hebben we de piek qua instroom gehad, hebben we het idee. Met name via de spoedeisende hulp. Er komen nu minder nieuwe coronapatiënten binnen dan in de weken hiervoor. We zien wel dat de doorstroom op de IC langzamer gaat dan we gewend zijn: patiënten met corona liggen daar relatief langer. De IC is dus ook de kritieke factor. Het grootste knelpunt ligt bij de beademingsbedden. Het gaat dan met name om apparatuur en het juiste personeel: verpleging en artsen die de hoogste kwaliteit kunnen leveren.'

longarts Arnoud Aldenkamp

"In de eerste twee weken leek het erop dat we te weinig beschermingsmiddelen zouden hebben, maar dat is nu gelukkig voldoende aangevuld."

Arnoud Aldenkamp, longarts in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven

'In ons ziekenhuis mogen coronapatiënten die op de cohort-afdeling liggen, beperkt bezoek ontvangen. Daar liggen meerdere patiënten met dezelfde ziekte in één ruimte. Normaal is er veel steun van familie en vrienden. Dat is nu beperkt. Het verpleegkundig personeel en de geestelijke verzorgers proberen de patiënten zo veel mogelijk te steunen. Gisteren heeft een verpleegkundige nog een videogesprek met de naaste van een patiënt mogelijk gemaakt.'

'Met verschillende ziekenhuizen zijn we in gesprek over de post-Covid zorg. We zetten deze zorg op om patiënten te monitoren en te begeleiden nadat ze het ziekenhuis hebben verlaten. De verwachting is dat een deel van deze mensen goed zal herstellen. Maar er zal ook een deel zijn dat restschade kan overhouden. Deze patiënten willen we in kaart brengen. Wat is de aard van deze schade en wat zouden we hieraan kunnen doen?'

'We zien duidelijk op de spoedeisende hulp en op de poli’s dat de instroom van mensen met een longziekte lager is dan normaal. Deze mensen trekken nu duidelijk minder snel aan de bel. We proberen hier toch zoveel mogelijk grip op te houden door regelmatig telefonisch contact met ze op te nemen. Wij longartsen zijn juist ook nu altijd bereikbaar en beschikbaar voor astma- en COPD-patiënten. En wanneer we het noodzakelijk vinden dat ze hier langskomen, dan kan dat ook gewoon.'

Lees meer over onze zorghelden

De impact van het coronavirus op het werk van talloze zorgverleners is groot. Zij zijn dag en nacht in de weer. Onder hen ook longartsen, kinderlongartsen, huisartsen en longverpleegkundigen.

Naar alle verhalen

Gratis nieuwsbrief

✔ Alles over behandeling van longziekten
✔ Laatste ontwikkelingen in onderzoek
✔ Tips om je longen gezond te houden

Ruim 100.000 mensen gingen je voor!

Stuur mij nieuws en tips
E-nose