Doneer nu Gratis magazine

Vragen over vaccinaties

De overheid is 6 januari 2021 gestart met vaccineren tegen corona. Wat weten we hierover op dit moment? We hebben deze informatie gebundeld op deze vraag- en antwoordpagina. De antwoorden komen van de websites van de Rijksoverheid en de Nederlandse medicijnautoriteit (CBG). Ook hebben we vragen gesteld aan longarts Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

We volgen de ontwikkelingen rond de vaccinaties. Zodra er aanleiding toe is zorgen we voor een update van dit artikel. Voor het laatst bijgewerkt op: 14-1-2021

Wie krijgt er als eerste een vaccinatie?

Zie voor de meest recente informatie deze webpagina van de Rijksoverheid.De groepen mensen die in de eerste vaccinatiefase worden gevaccineerd zijn:

 • Zorgmedewerkers uit de directe coronazorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten
 • Zorgmedewerkers van verpleeghuizen
 • Zorgmedewerkers uit de gehandicaptenzorg
 • Zorgmedewerkers thuiszorg
 • Bewoners verpleeghuizen en kleinschalige locaties
 • Mensen met een verstandelijke beperking in een instelling

Als er meer vaccins op de markt komen, kunnen er meer mensen worden gevaccineerd.De overheid heeft hiervoor een (voorlopige) vaccinatiestrategie uitgewerkt. Dit tijdschema geeft aan welke groep mensen, wanneer gevaccineerd worden met welk vaccin. De daadwerkelijke planning van vaccinatie is afhankelijk van onder andere goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. De informatie in dit schema wordt hierop continu bijgewerkt.  

Wanneer worden mensen met een longziekte gevaccineerd?
 • Volgens de vaccinatiestrategie van de overheid “kunnen mensen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie, waaronder mensen met een longziekte, vanaf half februari gevaccineerd worden.” 
 • In de vaccinatiestrategie van de overheid staat "de vaccinatie van thuiswonenden vanaf 60 jaar, met en zonder medische indicatie, ook vanaf half februari gepland - van oud naar jong."

De daadwerkelijke planning van vaccinatie is volgens de overheid “afhankelijk van onder andere goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. De informatie in het tijdschema wordt hierop continu bijgewerkt.”   

Vaccinatiestrategie: wat doet en vindt Longfonds? 

We ontvangen veel vragen hierover van mensen met een longziekte. Bijvoorbeeld: ‘Wanneer worden mensen met een longziekte gevaccineerd?’ ‘Is het vaccin dat ik volgens het schema zou krijgen, wel veilig voor mij vanwege mijn longziekte?’ ‘Welke bijwerkingen zijn er te verwachten?’ ‘Klopt het dat je als 60-jarige met medische indicatie pas laat aan de beurt komt voor vaccinatie?’ 
Longfonds begrijpt de zorgen van mensen met een longziekte. Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd wordt en dat alle mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden. Ook alle mensen met een longzieke, ongeacht hun leeftijd. Deze groep mag niet vergeten worden.

Op dit moment is nog veel onduidelijk over de precieze invulling van de vaccinatiestrategie. Ook voor ons. Wij doen er alles aan zoveel mogelijk en zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Wij hebben nauw contact met longartsen en huisartsen hierover. Vragen die wij via sociale media en onze advieslijn binnen krijgen leggen we voor aan de longartsen van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Experts vanuit NVALT werken samen met het RIVM en de Gezondheidsraad om tot een goed onderbouwd advies te komen voor vaccinaties voor de mensen met een medische indicatie. Hieronder vallen uiteraard ook mensen met een longziekte.

Daarnaast zijn we ook bezig om meer duidelijkheid te krijgen over het vaccinatietraject via de huisarts in contact met de CAHAG, De COPD & Astma Huisartsen Advies Groep. 
Wij blijven oproepen tot snelle vaccinatie van alle mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona en daarmee voor alle mensen met een longziekte. Zodra er meer duidelijk is over de vaccinatiestrategie of over de werking van de vaccins zelf, communiceren we hierover op deze pagina.   

Is het vaccin veilig voor mensen in medische risicogroepen, zoals mensen met een longziekte?

De World Health Organization (WHO) en Europese medicijnautoriteiten (EMA) hebben bij de ontwikkelaars van een vaccin tegen corona erop aangedrongen om zoveel mogelijk mensen uit risicogroepen mee te nemen in de studies bij mensen. Per studie kijkt het CBG tijdens de beoordeling uitvoerig naar de resultaten voor de specifieke risicogroepen. Daaruit zal blijken of het vaccin ook veilig is voor mensen die in deze risicogroepen vallen. Ook de NVALT adviseert hierin. Leon van den Toorn (LvdT): ‘Voor de vaccinatie van medische risicogroepen wordt advies ingewonnen door experts van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Deze experts werken samen met het RIVM en de Gezondheidsraad om tot een goed onderbouwd advies te komen voor vaccinaties voor de bewuste groepen, zoals mensen met een longziekte.'  

Wat weten we over de verschillende vaccins?

Wat is het BioNTech/Pfizer vaccin?
Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer, dat bij de eerste vaccinaties wordt gebruikt, is uitgebreid beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. En het is getest op tienduizenden mensen. Dit vaccin beschermt in 95 procent van de gevallen tegen het coronavirus. Ook bij ouderen en risicogroepen, zoals mensen met:

 • Astma
 • Chronische longziekten
 • Diabetes
 • Hoge bloeddruk
 • Obesitas (BMI hoger dan 30)

Lees hier meer over het BioNTech/Pfizer vaccin.

Wat is het Moderna-vaccin?
Het vaccin van Moderna is uitgebreid en zorgvuldig beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. En het is getest op tienduizenden mensen. Uit de beoordeling blijkt dat het vaccin in 94,1 procent van de gevallen tegen het coronavirus beschermt. Ook zijn de vaccins effectief bij ouderen en risicogroepen, zoals mensen met:

 • Astma
 • Chronische longziekten
 • Hartziekten
 • Diabetes
 • Hoge bloeddruk
 • Obesitas (BMI hoger dan 30)

Lees hier meer over het Moderna vaccin.
  
Vooralsnog valt nog niet veel te zeggen over de andere vaccins. Op dit moment lijkt het erop dat de werkzaamheid en bijwerkingen van de verschillende vaccins elkaar waarschijnlijk niet veel zullen ontlopen. Kijk voor de meest actuele informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.  

Is het verstandig om mij met mijn longziekte te laten vaccineren?

Leon van den Toorn (NVALT): ‘Ja, dit is zeker verstandig. Voor mensen met een longziekte kan een coronainfectie heftig verlopen. Zij lopen meer risico op het krijgen van- en een ernstiger beloop van een Corona-longontsteking. De risico’s van het vaccin lijken uiterst gering en bestaan vrijwel uitsluitend uit geringe en korte termijn klachten zoals die bij elke vaccinatie kunnen voorkomen. Ons dringende advies aan de “longpatient” is dan ook om zich te laten vaccineren tegen corona.’
 Longfonds sluit zich hierbij aan. Vanuit onze positie als belangenbehartiger, vinden we het belangrijk dat mensen met een longziekte zich laten vaccineren. Ter bescherming van zichzelf en anderen.
Leon van den Toorn (NVALT): ‘Voor een kleine groep longpatiënten (denk aan longtransplantatiepatiënten en patiënten die midden in een zeer actieve behandeling zitten met middelen die de afweer aantasten) geldt mogelijk een klein voorbehoud. Het RIVM en de gezondheidsraad buigen zich hier nog over.’ Heb je een specifieke vraag hierover? Bespreek jouw persoonlijke situatie met jouw longarts of behandelaar. Alle longartsen zijn op de hoogte gebracht van de laatste aanbevelingen. 

Kan ik anderen nog besmetten als ik gevaccineerd ben? 

Op dit moment weten we nog niet of je anderen kunt besmetten als je bent gevaccineerd. Komende tijd wordt dat nog onderzocht. Wat we wel weten is dat als de groep gevaccineerden groot genoeg is, de gevaccineerde personen indirect ook de niet-gevaccineerde bevolking beschermen. Het virus kan niet overleven in een populatie waarin de meeste mensen er niet meer vatbaar voor zijn.

Ik heb al corona gehad; moet ik mij dan ook laten vaccineren? 

De Gezondheidsraad adviseert om mensen die corona hebben gehad ook te vaccineren. Als je corona hebt op het moment dat je uitgenodigd wordt, dan blijf je in thuisisolatie tot je niet meer besmettelijk bent. Je kunt dan niet gevaccineerd worden. Vaccineren kan pas minimaal vier weken nadat de symptomen begonnen. Ben je weer hersteld, maak dan een (nieuwe) afspraak voor vaccinatie. In de uitnodigingsbrief die u heeft ontvangen staat meer informatie.  

Wat kun je doen als je nog vragen hebt over je specifieke situatie?

Heb je een specifieke vraag? Bespreek jouw persoonlijke situatie met jouw longarts of behandelaar.

Hou voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid en het RIVM in de gaten.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212