Doneer nu Gratis magazine
 

Luchtwegmalacie

Luchtwegmalacie is een aandoening waarbij de wand van de luchtpijp niet stevig genoeg is. De luchtpijp blijft dan niet goed open staan tijdens de uitademing en soms ook niet tijdens de inademing. Volledig dichtklappen kan ook optreden. Door luchtwegmalacie ontstaat een hoorbare ademhaling.

Luchtwegmalacie komt met name voor als aangeboren afwijking, ook wel primaire luchtwegmalacie genoemd. Geschat wordt dat 1 op de 1500 pasgeborenen hier last van heeft. Het grootste deel van deze kinderen groeit over de klachten heen, omdat de luchtpijp dikker en stugger wordt tijdens de groei. Luchtwegmalacie kan ook later bij kinderen of volwassen ontstaan als de luchtpijp samengedrukt wordt of beschadigd raakt. Deze vorm is bekend onder de naam secundaire luchtwegmalacie. Vaak wordt eerst de diagnose astma gesteld, voordat er gedacht wordt luchtwegmalacie.

De naam

Voor luchtwegmalacie wordt ook wel de term tracheamalacie of laryngomalacie gebruikt. Malacie betekent onvoldoende werkzaam aangelegd. Trachea verwijst naar de luchtpijp en laryngeo naar de keel en het bovenste gedeelte van de luchtpijp. Daarnaast heb je ook bronchomalacie, waarbij broncho naar het bovenste gedeelte van de grote luchtwegen in de longen verwijst. Combinaties van de termen komen ook voor, zoals tracheabronchomalacie.  

Klachten

Er bestaat grote variatie in de mate van klachten bij luchtwegmalacie. Bij lichte vormen bestaan de klachten uit hoesten, vastzittend slijm, hoorbare of piepende ademhaling en terugkerende luchtweginfecties. Bij ernstige vormen komen ook benauwdheid en tijdelijk niet in staat zijn om te ademen voor.

Diagnose

Om de diagnose te stellen worden verschillende onderzoeken verricht:

  • Longfunctieonderzoek
  • Bronchoscopie
  • CT of MRI scan
  • Bloedonderzoek
Behandeling

In veel gevallen heeft luchtwegmalacie geen behandeling nodig. De hoorbare ademhaling klinkt naar, maar het kind heeft er meestal geen last van. Fysiotherapie kan helpen om vastzittend slijm op te hoesten. De bacteriële luchtweginfecties worden vaak behandeld met antibiotica.

Bij ernstige benauwdheid kan een beademingsmachine of plaatsing van een trachocanule nodig zijn. Dit is een kunststofbuisje wat via de hals in de luchtpijp komt. De ademhaling gaat dan via het buisje en niet via de keel en mond. Als de luchtwegmalacie ontstaat door samendrukken van de luchtpijp, dan kan een operatie de druk op de luchtpijp opheffen.

Meer weten

Uitgebreide informatie over luchtwegmalacie vind je op deze website.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212