Doneer nu Gratis magazine

Longvlieskanker (mesothelioom)

Bij longvlieskanker zit er een kwaadaardig gezwel in het longvlies. Dit gezwel wordt een mesothelioom genoemd. Een mesothelioom kan ook in het borstvlies, buikvlies of in het hartzakje voorkomen. Bij de meeste mensen is de oorzaak blootstelling aan asbest in het verleden.

Veel mensen zijn in het verleden in Nederland met asbest in aanraking geweest. Het inademen van asbestvezels kan na verloop van jaren leiden tot de ziekte mesothelioom, ook wel borstvlies-, longvlies-, buikvlies of asbestkanker genoemd. Asbestkanker ontstaat meestal pas 20 tot 60 jaar na blootstelling aan asbest.

klachten

De meest voorkomende klachten zijn: 

  • pijn of onaangenaam gevoel in de borstkas 
  • kortademigheid 
  • hoesten 
  • moeite met bewegen van de borstkas

Andere longziekten die door asbest kunnen ontstaan zijn asbestose of longkanker. 

Asbestslachtoffers vereniging Nederland

Voor meer informatie over asbestkanker, een luisterend oor of als graag meer wilt weten over hoe anderen met de ziekte omgaan kunt u terecht bij de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland.

Instituut asbestslachtoffers

Mensen die door intensief en langdurig werken met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom hebben gekregen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. Soms betaalt de (ex-)werkgever een schadevergoeding. In beide gevallen kunt u terecht bij het IAS. Het IAS bemiddelt ook tussen (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers over het betalen van een schadevergoeding. Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website van het Instituut Asbestslachtoffers. Hier vindt u tevens meer informatie over ziektes door asbest. 

Longziekten als gevolg van werk

Wat gebeurt er als u door uw werk een longziekte krijgt? Uw leven verandert voorgoed. Met dit boekje vragen we aandacht voor betere werkomstandigheden. Zodat niemand ziek wordt van werk.

Lees de ervaringen van mensen met longziekten.
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212