Longpunt - Drenthe

Longpunt Hoogeveen & regio, Wat gebeurt er als de ziekte vordert “Palliatieve zorg”

Zuidwoldigerweg 32, 7908AD Hoogeveen
-

Wat gebeurt er als de ziekte vordert “Palliatieve zorg”

Ontmoet elkaar bij Longpunt Hoogeveen & regio

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Op 17 oktober is er weer een Longpunt bijeenkomst in Hoogeveen georganiseerd door het Longfonds in samenwerking met Icare en Treant. U bent van harte welkom om 14.00 uur in Zalencomplex de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 Hoogeveen. Tijdens het Longpunt zal verpleegkundig specialist palliatieve zorg Mariska Reurink van Icare en het Palliatief Consultatieteam Drenthe aandacht besteden aan het thema: ‘Palliatieve zorg bij longziekte. Wat gebeurt er als de ziekte vordert en hoe zorgen we voor zo optimaal als mogelijk comfort?’. Palliatieve zorg is de zorg die gericht is op verzachting of verlichting van de klachten van mensen met een ongeneeslijke ziekte. COPD en longfibrose zijn zulke ziekten. De laatste jaren komt er daarom steeds meer aandacht voor palliatieve zorg bij longziekten. Palliatieve zorg bij longziekte gaat over begeleiding en behandeling van mensen met gevorderde longziekte en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening – en daarmee de kwaliteit van leven van patiënten - te verbeteren. In de bijeenkomst zal een inleiding worden gegeven in de palliatieve zorg. Tevens wordt ingegaan op medicatie en behandelingen die een rol kunnen spelen in de palliatieve levensfase. Ook zullen onderwerpen als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod komen. Van harte welkom!

Donderdagmiddag 17 oktober 14.00 – 16.00 uur

Locatie

Zalencomplex de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 Hoogeveen

Gratis deelname!

Meer informatie via 0528 – 371821

drenthe.longfonds.nl

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.