Longpunt - Brabant, West

Longpunt Bergen op Zoom: Zuurstof in thuissituatie

Boerhaaveplein, 4624VT Bergen op Zoom
-

Zuurstof in thuissituatie en vernevelapparaat
Michiel Roerade en Berry Hulleman van Westfalen

Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom

1 e etage alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de aula, behalve 14 februari, deze zal zijn in
de Groene Zaal (betaald parkeren) 
Gratis deelname!

Bergenopzoom@longpunt.longfonds.nl

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruik