Help mee Gratis magazine

Zeker van uw fysiotherapie en oefentherapie

LET OP: Deze pagina wordt momenteel aangepast. Niet alle informatie voor 2020 is al bekend. Zodra deze informatie bekend is zal het Longfonds deze pagina zo spoedig mogelijk aanpassen. Heeft u vragen over uw nieuwe zorgverzekeringspolis? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met Heilbron, de zorgverzekeringadviseur van het Longfonds, via telefoonnummer 088-121 02 12.

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/ Mensendieck valt onder de “paramedische zorg” net zoals logopedie, dieetadvisering, oefentherapie en ergotherapie. Kosten van paramedische zorg in de basisverzekering komen ten laste van het eigen risico.

Fysiotherapie en oefentherapie zijn gericht op de behandeling van lichamelijke klachten door bijvoorbeeld een ziekte, ongeval, operatie of aangeboren afwijking. Bij longziekten zoals COPD is de behandeling door een fysiotherapeut of oefentherapeut er onder andere op gericht om de longfunctie, spierfunctie, inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven zo veel als mogelijk op peil te houden en kortademigheid tegen te gaan. 

Chronische lijst / lijst Borst
 • Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Wel is een verwijzing van de huisarts of longarts nodig.

 • De aandoeningen die fysiotherapeuten of oefentherapeuten mogen behandelen binnen de basisverzekering bij patiënten vanaf 18 jaar, staan opgesomd in de zogenoemde “chronische lijst”. Deze lijst wordt ook wel aangeduid als 'de lijst Borst'.

 • Het gaat voor longziekten om:

  • bronchiëctasieën, interstitiële longziekten zoals longfibrose, sarcoïdose of EAA (extrinsieke allergische alveolitis)

  • U heeft een verwijzing van uw arts nodig

  • Let op! Het eigen risico is elk jaar opnieuw van toepassing

 • Let op! Vergoeding van de fysiotherapie en oefentherapie is vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen moet u dus zelf betalen óf kunnen uit de aanvullende verzekering worden vergoed, als u die voor fysiotherapie en oefentherapie heeft afgesloten.

 • Patiënten (vanaf 18 jaar) met astma, COPD GOLD 1 en/of andere longaandoeningen die niet op de ‘chronische lijst’ staan, krijgen geen vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering. Wel kan hiervoor een aanvullende verzekering worden afgesloten. 

Nieuw

Vanaf 2019 wordt fysiotherapie en oefentherapie voor mensen met COPD GOLD 2, 3 en 4 vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Wel is het aantal behandelingen waarop u in het eerste behandeljaar en de daarop volgende jaren (de onderhoudsfase) aanspraak kunt maken, gemaximeerd. Let op: het eigen risico is van toepassing op de fysiotherapie en de oefentherapie in de basisverzekering!

Maximering van het aantal behandelingen fysiotherapie en oefentherapie

Op hoeveel behandelingen u maximaal ‘recht’ heeft in de basisverzekering hangt af van 2 zaken:

 1. het stadium en de ernst van uw COPD (schema 1) en 

 2. of u in het 1e behandeljaar zit of in de onderhoudsfase (schema 2).

Ad 1. De indeling in groep A t/m D

Waarschijnlijk bepaalt uw behandelend fysiotherapeut, al dan niet in overleg met uw arts, in welke groep (A,B,C,D) u valt. Dat wil niet zeggen dat u altijd in dezelfde groep blijft. Dit kan veranderen afhankelijk van het verloop van uw COPD.

 • Groep A is de groep waar de COPD het minste invloed heeft op uw dagelijks leven en welzijn. Groep D is de groep waar de COPD het meeste invloed heeft op het dagelijks leven en welzijn. De testen die hiervoor gebruikt worden zijn de COPD assessment Test (CAT) en een test om uw kortademigheid te bepalen, de zogenoemde mMRC schaal
 • Daarnaast wordt voor de indeling in groep A, B, C of D gekeken naar het aantal longaanvallen (exacerbaties) dat u heeft gehad en de ernst daarvan:
  • Heeft u geen of 1 longaanval gehad  zonder ziekenhuisopname, dan valt u in groep A of B.
  • Heeft u 2 of meer longaanvallen gehad of 1 longaanval waarbij u in het ziekenhuis bent opgenomen? Dan valt u in groep C of D. (Schema 1).

Schema 1. Ernst van uw COPD : indeling in groep A, B,C, D

mMRC = modified British Medical Research Council Questionnaire
CAT = COPD assessment tool

Ad 2. Het eerste behandeljaar en de onderhoudsfase daarna

Schema 2.  Eerste behandeljaar en onderhoudsfase

Eerste behandeljaar

Bent u in 2018 al onder behandeling van een fysiotherapeut voor uw COPD (GOLD 2,3,4) en ‘loopt’ uw behandeling door in 2019? Of start u op 1 januari met de behandeling? Dan begint voor u, in deze nieuwe situatie, het eerste behandeljaar op 1 januari 2019 en heeft u  t/m 31 december 2019 ‘recht’ op het maximale aantal behandelingen in uw groep (5, 27 of 70 behandelingen). Start de fysiotherapie- of oefentherapiebehandeling voor uw  COPD GOLD 2.3.4 in de loop van 2019? Dan begint uw eerste behandeljaar op de datum dat de behandeling start (bijv. 14 april).

Voorbeeld:
Als de eerste behandeling voor uw COPD in groep A,B,C of D start op 14 april 2019, dan heeft u tot 14 april 2020 ‘recht’ op het maximum aantal behandelingen horend bij het eerste behandeljaar. Dus 5 behandelingen voor Groep A, 27 voor groep B en 70 voor groep C en D).

Onderhoudsfase

Heeft u ná het eerste behandeljaar en de jaren daarna nog steeds fysiotherapie en oefentherapie nodig, dan heeft u steeds opnieuw, per behandeljaar, ‘recht’ op het maximale aantal vervolgbehandelingen. Dat zijn voor Groep B 3 behandelingen en voor groep C en D, 52 behandelingen. Groep A krijgt na het eerste behandeljaar geen vergoeding meer voor fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering. U kunt hiervoor eventueel een aanvullende verzekering afsluiten.

COPD en onvoldoende fysiotherapie in 2019?

Heeft u COPD en krijgt u in 2019 minder fysiotherapie uit de basisverzekering? Dan biedt uw aanvullende verzekering mogelijk (gedeeltelijk) een oplossing. De meeste zorgverzekeraars stellen de aanvullende verzekering namelijk open voor COPD-patiënten die fysiotherapie of oefentherapie in de basisverzekering tekort komen. Uiteraard moet de therapie wel medisch nodig zijn en u moet voldoende behandelingen in de aanvullende verzekeringen hebben. 

De grote zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis), maar bijvoorbeeld ook OHRA en Nationale Nederlanden stellen geen gezondsheidsvragen als u uw aanvullende verzekering wilt verhogen/uitbreiden. Dit geldt ook voor het afsluiten van een aanvullende verzekering als u die nog niet heeft. Andere verzekeraars zoals De Amersfoortse en ONVZ stellen alleen gezondheidsvragen als u een van de meest uitgebreide aanvullende verzekeringen wilt afsluiten.

Wilt u hierover overleggen met een deskundige op het gebied van zorgverzekeringen, neem dan contact op met Heilbron, de verzekeringsadviseur van het Longfonds: 088-121 02 12.

Wat vindt en doet het Longfonds?

Het Longfonds is bezorgd over de maximering van het aantal behandelingen. De minister heeft het besluit om het aantal behandelingen te maximeren genomen op basis van een advies van Zorginstituut Nederland. Onze vrees is dat de maximering nadelig gaat uitpakken voor de groep patiënten die nu meer fysiotherapie nodig heeft dan er per 2019 vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Wij hebben al eerder aangegeven dat het Longfonds positief is over het feit dat de fysiotherapie en oefentherapie in 2019 vanaf de eerste behandeling in het basispakket komt voor mensen met COPD (v.a. GOLD 2).  Daarmee verdwijnt een financiële drempel.

Het Longfonds is samen met andere partijen, zoals het KNGF en de LAN, in kaart aan het brengen welke patiëntengroep(en) in de problemen kunnen komen door de maximering. Voor deze groep(en) willen we gezamenlijk bij de politiek bepleiten dat er meer dan de voorgestelde maximum aantal behandelingen mogelijk moeten zijn. Het aanpassen van de basisverzekering zal echter niet eerder dan 2020 kunnen gebeuren. 

Niet altijd vergoed

Let op! Niet alle behandelingen worden vergoed. Er vindt geen vergoeding plaats van behandelingen die niet als fysiotherapie of oefentherapie beschouwd worden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • UV-B behandeling door een fysiotherapeut;
 • spatadertherapie;
 • cranio-sacraaltherapie;
 • haptonomie of hapto-therapie;
 • kinesiologie;
 • medische fitness en vergelijkbare activiteiten zoals fysio-fitness, Slender You en groepszwemmen;
 • extracorporele shock wave therapie.

(deze lijst is niet volledig!)

Tip: check het contract

Check of uw fysiotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar en of uw behandeling door uw verzekeraar vergoed wordt. Voor advies op maat in uw situatie, kunt u contact opnemen met onze partner Heilbron via 088 – 121 02 12.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en van de VvOCM.

Meld uw probleem!

Wilt u een melding doen over problemen met uw (vergoeding van) fysiotherapie, vul dan het formulier in op:  Meldpunt longzorgBij ‘onderwerp’ kunt u kiezen voor fysiotherapie/ bewegen. 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212