Help mee Bestel gratis

Longziekten voorkomen

Eén van onze belangrijkste doelen is voorkomen dat mensen longziekten krijgen. We noemen dat preventie. Hoe houdt u gezonde longen? Wat zijn de gevaren van roken en luchtvervuiling? Voorlichting is belangrijk, net als gezonde keuzes.

Mensen kunnen ziek worden door wat zij inademen. Ademen is van levensbelang en het is belangrijk om longen gezond te houden. Door niet te beginnen met roken, door gezonde lucht en door minder luchtvervuiling.

Niet beginnen met roken

Roken is de belangrijkste oorzaak van ongeneeslijke longziekten, zoals COPD en longkanker. Elk jaar overlijden ruim 20.000 mensen aan de gevolgen van roken of meeroken. Daarom werkt het Longfonds samen met onder meer de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding aan een rookvrij Nederland.

Het beste dat kinderen voor hun longen kunt doen, is niet beginnen met roken. Toch raken steeds opnieuw kinderen verslaafd aan sigaretten. Zien roken, doet roken. Op dit moment begint de helft van alle rokers op het schoolplein. Een rookvrij schoolplein helpt om te voorkomen dat kinderen beginnen met roken. U kunt helpen het schoolplein van uw kind rookvrij te maken.

Op een pakje sigaretten staat niet duidelijk wat er in zit: namen van chemische stoffen waarvan niemand weet wat ze betekenen. Wij denken dat kinderen die eerste sigaret niet opsteken, als ze begrijpen wat er écht in een sigaret zit. Verbieden helpt niet, zelf ontdekken wel. Op www.zitdaterechtin.nl gaan de jongeren van de Keuringsdienst van Waarde op onderzoek uit. U kunt uw kind helpen te begrijpen wat er in een sigaret zit, door de filmpjes samen te bekijken.

Kinderen zijn een groot deel van de week op school. Maar in de klas is de lucht vaak slecht, door gebrek aan frisse lucht, door tocht, vocht of slechte schoonmaak. Kinderen kunnen hierdoor astma krijgen of meer klachten als ze al een longziekte hebben. Met als gevolg dat kinderen minder goed leren en vaker school missen door ziekte.

Het zijn de leerkrachten en kinderen zelf die er wat tegen kunnen doen. Daar helpt het Longfonds bij. Via het Vignet Gezonde School vragen we aandacht voor een gezond klimaat in de klas. Help ons door met de school van uw kind het Vignet Gezonde School aan te vragen.

Gezonde buitenlucht

Het is goed om te weten wat u inademt. En wat gebeurt er in ons lichaam als we fijnstof, roet en ozon inademen? Dat je ziek kan worden door wat je inademt, dat beseft bijna niemand - behalve wie een longziekte heeft, zoals astma en COPD.

In de lucht die u inademt, zitten heel veel stoffen. Zuurstof heeft u nodig, maar geen luchtvervuiling, zoals ozon, fijnstof, smog en roet. Deze stoffen komen van verkeer, industrie en huishoudens. De kleinste deeltjes vervuiling dringen via de longen zelfs diep door in het lichaam. Daar kan het ziekten veroorzaken, zoals longziekten, hart- en vaatziekten en risico's rondom de zwangerschap. Uiteindelijk belanden door luchtvervuiling jaarlijks 16.000 mensen met spoed in het ziekenhuis en 12.000 mensen overlijden vroegtijdig aan de gevolgen.

U kunt zelf veel doen om de lucht gezonder te maken en om risico's te vermijden. Pak bijvoorbeeld de fiets in plaats van de auto, kies een schone auto en stook geen hout. Vermijd de spits en drukke verkeerswegen. Blijf uit de buurt van scooters en zoek ontspanning buiten de stad.

Wat u precies inademt, hoe ongezond dat is en wat u zelf kunt doen om gezonde lucht in te ademen, leest u hier.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212