Help mee Bestel gratis

Goede zorg

Als u een longziekte heeft, wilt u daar zo goed mogelijk mee omgaan. Zelf de controle over uw leven houden. Dat kan alleen als u goede en passende zorg krijgt en u genoeg weet over uw ziekte.

Heeft u een longziekte? Dan bent u zelf degene die er elke dag mee te maken heeft. Buiten de behandeling die u krijgt van uw arts, is er veel dat u zelf kunt doen. Het gaat tenslotte om uw gezondheid en uw leven. U heeft daarover iets te vertellen. Als u meer weet over uw ziekte, helpt dat u de juiste keuzes te maken.

Patiëntenversie Zorgstandaard

In zorgstandaarden staat beschreven wat goede zorg is. Dat hebben artsen, wetenschappers en patiënten samen afgesproken. Het Longfonds is betrokken bij het maken van een versie voor patiënten. U leest hierin wat u van uw arts mag verwachten en wat u zelf kunt doen. U kunt gratis patiëntenversies bestellen voor:

De zorgstandaarden gaan uit van de mens, niet van alleen de ziekte. Uw leven staat centraal. Het doel is dat u er van kunt blijven genieten. Dat kan in elke fase van uw leven anders zijn. Zorg moet daar op aansluiten.

Als u een longziekte heeft, gebruikt u vaak uw leven lang medicijnen. De juiste medicijnen kiezen, doet u samen met uw arts. Samen kiest u wat bij u past. Soms verandert er jarenlang weinig. Maar wanneer u meer of juist minder last heeft van uw ziekte zult u samen de medicijnen hierop aanpassen.

Het Longfonds helpt u bij het goed gebruik van uw medicijnen. We schrijven bijvoorbeeld goede gebruiksaanwijzingen over hoe u moet inhaleren. We zetten ons in om te voorkomen dat niet de zorgverzekeraar, maar uw arts bepaalt welk medicijn u krijgt. Ook zorgen we dat uw behandeling wordt vergoed door de zorgverzekering.

Zorg voor jezelf

Mensen met een longziekte doen al heel veel zelf. U leeft elke dag met uw ziekte, u neemt uw medicijnen in en u weet vaak hoe u klachten kunt voorkomen. Hoe bewuster u daar mee bezig bent, hoe beter. De patiëntenversie van de zorgstandaard helpt u daarbij. Net als het ervaringen uitwisselen met andere longpatiënten. Dat levert altijd handige tips op. Ook online gebeurt er tegenwoordig veel om uw leven gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld met apps of websites die u of uw kind ondersteunen, zoals Astmaatje en het Longforum.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212