Dit kan uw gemeente doen voor gezonde lucht

De gemeente speelt een belangrijke rol in het beschermen van haar inwoners tegen ongezonde lucht, zodat het ontstaan en verergeren van (long)ziekten door ongezonde lucht wordt voorkómen. 

Longfonds vindt het dan ook belangrijk dat gemeenten in hun collegeakkoord maatregelen opnemen voor gezonde lucht.

Hand kind lucht

Luchtvervuiling

De huidige luchtkwaliteit in Nederland is oorzaak van veel ziekte en sterfte. Luchtvervuiling ontstaat door het verbranden van hout en houtige biomassa, door verkeer, intensieve veeteelt, industrie, luchtvaart en scheepvaart. Deze bronnen stoten ongezonde deeltjes en gassen uit, die schade aan de gezondheid veroorzaken.

Specifiek beleid voor de volgende onderwerpen

Uw gemeente kan een bijdrage leveren door de uitstoot op alle bronnen omlaag te brengen. Wij agenderen graag nog extra de bronnen waar onze achterban (volwassenen en kinderen met een longziekte) veel gezondheidsschade door ondervindt en die in onze ogen onvoldoende worden aangepakt.
U kunt een bijdrage leveren aan het realiseren van de cruciale gezondheidswinst in uw gemeente met specifiek beleid voor de volgende onderwerpen.

Investing, partnering and sharing knowledge to give all children a good start in life.

Podcast Gezonde Lucht

Gezonde lucht voor jonge kinderen: nu nog een uitzondering, straks hopelijk de regel.

Om dit onderwerp onder de aandacht te brengen ontwikkelde de Bernard van Leer foundation in samenwerking met Longfonds een podcast over de impact van luchtkwaliteit op jonge kinderen.

Luister de podcast

Verstikkende cijfers in Nederland

 • 12.000

  mensen per jaar overlijden vroegtijdig door ongezonde lucht

 • 16.000

  mensen per jaar belanden met spoed in het ziekenhuis door luchtvervuiling

 • 750.000

  mensen met een longziekte hebben het regelmatig benauwd door luchtvervuiling

 • 1 op de 5

  kinderen met astma heeft het ontstaan van de ziekte te maken met luchtvervuiling

De impact van luchtvervuiling

Gezondheidseffecten van luchtvervuiling

Ons advies is tot stand gekomen in samenwerking met Long Alliantie Nederland en in overleg met (kinder)longartsen, huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen maatschappij en gezondheid, andere zorgverleners en milieugezondheidskundigen.

Een overzicht van alle gebruikte bronnen vindt u hier.

Ga (terug) naar de campagnepagina 'Voorkom astma bij kinderen'

Voorkom astma bij kinderen

Longfonds wil dat geen enkel kind meer astma krijgt. Daarom halen we zo veel mogelijk geld op om wetenschappelijk onderzoek naar astma te versnellen.

Doneer nu
Emran, voorkom astma bij kinderen