Doneer nuBestel gratis

Voorspellen van astma-aanvallen

Mensen met astma ervaren vaak dat astma symptomen over de tijd toenemen. Het is erg lastig om de kans op het ontstaan van een verergering van deze astma symptomen in de toekomst goed te voorspellen. De Biofluc studie naar het voorspellen van astma-aanvallen, heeft als primaire doel het volgen van verschillende processen die wijzen op veranderingen in astma-activiteit. Hierdoor  hopen we  in de toekomst in staat te zijn om beter en nauwkeuriger het verloop  van astma te voorspellen.

Wie kan er meedoen?

Wij zoeken niet-rokende patiënten (van tussen de 18 en 50 jaar) met milde tot matige astma die de afgelopen weken géén onderhoudstherapie gebruikt hebben. Hieronder vallen ondere andere inhalatiecorticosteroïden (bijvoorbeeld Flixotide, Alvesco en Seretide). Sommige medicatie mag u wel gebruiken. Wij kunnen u vertellen welke dit zijn.

Wat houdt meedoen in?

De studie begint met een screening waarbij wordt vastgesteld of u aan onze vooraf vastgestelde eisen voldoet. Als dat zo is, wordt u uitgenodigd voor een baseline-bezoek. Dit houdt in dat we kijken naar de status van uw astma aan het begin van de studie. Hierna zullen we u over de tijd volgen. We meten dan eventuele klachten, de longfunctie en stoffen in neusspoelsel, urine, uitademingslucht en in het bloed. Aan het eind van het onderzoek maken we u kortdurend verkouden met een veelvoorkomend, mild verkoudheidsvirus. Dit is bedoeld om een korte episode van meer klachten te induceren, net zoals dat ook spontaan gebeurt. Daarnaast vragen wij u om gedurende de gehele studieperiode tweemaal daags thuis een longfunctietest te doen met een draagbaar apparaatje en éénmaal daags uw klachten bij te houden in een dagboek.  

Duur en vergoeding

Bij deelname aan het onderzoek nodigen wij u binnen een tijdbestek van 13 weken in totaal  35 keer uit om naar het AMC te komen. Het zijn veel bezoeken, maar omdat het onderzoek zich juist richt op de wisselingen van ziektekenmerken over dagen en weken is dat onvermijdelijk. De eerste 10 weken vragen we u om op de maandag, woensdag en vrijdag naar het AMC te komen. De bezoeken zullen in de regel maximaal één uur duren. Bij het 24e bezoek vragen wij u een hele dag in het AMC te zijn. Voor volledige deelname aan het onderzoek ontvangt u een vergoeding van 1000 euro. Reiskosten worden vergoed (0,19€ / kilometer).

Contact 

Voor meer informatie over de studie of over deelname kunt u contact opnemen met Erik Duijvelaar via biofluc@amc.nl. 

Dit oproepje komt vanuit de onderzoekers en niet vanuit het Longfonds. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u daarom het beste met de onderzoekers zelf contact opnemen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl