Help mee Gratis magazine

Voorlichtingsmaterialen: welke kansen zien longverpleegkundigen?

In het voorjaar onderzochten we het gebruik van voorlichtingsmaterialen door longverpleegkundigen. De enquête over het onderwerp werd verspreid onder 1e en 2e lijn longverpleegkundigen. De vragen richtten zich zowel op materialen van het Longfonds als op materialen van andere aanbieders. Het leverde vele waardevolle ervaringen, tips en wensen op. Wist u bijvoorbeeld dat de Longfonds video over de werking van de longen ook beschikbaar is in het Arabisch?

Gebruikte materialen

Het onderzoek bevestigde de bekendheid van de folders en boekjes die verstrekt worden via het Longfonds. Hier wordt tijdens gesprekken met de patiënt vaak naar verwezen. Longverpleegkundigen in de tweede lijn maken daarnaast ook veelvuldig gebruik van informatiemateriaal van farmaceutische bedrijven. De beschikbaarheid van video’s met uitleg over een ziekte óf over het omgaan met een ziekte zijn niet bij iedereen bekend. Ook het bestaan van anderstalige versies (Arabisch en Turks) waren voor velen een openbaring.

Kansen voor de toekomst

Er komt steeds meer aandacht voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Folders of beeldverhalen met minder en korte teksten sluiten goed aan bij deze doelgroep. Diverse longverpleegkundigen gaven aan dat hier een grote behoefte aan is. Ook zien zij mogelijkheden in het vertalen van folders en video’s naar het Pools en Engels. De resultaten van dit onderzoek nemen we mee als input bij het (door)ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen.

Materialen nodig in uw praktijk of op uw afdeling?

Patiënten en zorgverleners bestellen via onze website eenvoudig folders, boekjes en andere materialen over een specifieke longziekte. Ook onderwerpen als “begrip en acceptatie” bij een longziekte of “omgaan met energie” komen aan bod. Video’s bekijkt u, bijvoorbeeld met uw patiënt, via onze website of op youtube. Onder het kopje afspeellijsten staan diverse onderwerpen met bijbehorende video’s. Zoals bijvoorbeeld de Arabische video’s over het onderwerp ‘wat gebeurt er in je longen bij…..(Arabisch)’ . Het kan uw patiënt helpen zijn ziekte beter te begrijpen en er beter mee om te leren gaan. Een belangrijke stap naar meer eigen regie.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.