Doneer nuBestel gratis

Verkiezingen

De patiëntenorganisatie is verdeeld in 20 rayons. Elk rayon werkt mee aan de missie van het Longfonds: 'Samen strijden om longziekten de wereld uit te krijgen en van belang zijn voor de patiënt van vandaag'.

De patiëntenorganisatie is verdeeld in 20 rayons. Elk rayon werkt mee aan de missie van het Longfonds: 'Samen strijden om longziekten de wereld uit te krijgen en van belang zijn voor de patiënt van vandaag'.

Per rayon is een commissie actief die de activiteiten op elkaar afstemt, coördineert en de werkgroepen ondersteunt en faciliteert. Deze commissieleden worden gekozen door de leden van de Patiëntenorganisatie en benoemd door het bestuur. De Ledenraad stelt de profielen vast. Leden van het Longfonds kunnen kandidaten voordragen. De voordracht moet voorzien zijn van 25 handtekeningen van leden uit de betreffende rayons.

Voor meer informatie over de procedure verkiezingen kunt u contact opnemen met Nicoline Melchior of bellen met (033) 43 41 277. Als er op de gestelde datum geen tegenkandidaten zijn voorgedragen, worden de kandidaatleden als verkozen beschouwd.

Hieronder een overzicht van de kandidaten voor rayoncommissies per rayon.

Rayon: Brabant
Vacature voor: algemeen lid
Kandidaat per: 10 november 2016
Naam kandidaat: R.H. Dansen
Zittingstermijn: 1
Gelegenheid tegenkandidaten stellen tot: 9 januari 2017
Verkiezingsdatum: 3 februari 2017
Verkozen per:  10 januari 2017

Rayon: Brabant
Vacature voor: algemeen lid
Kandidaat per: 10 november 2016
Naam kandidaat: J.H.G. Mollen
Zittingstermijn: 1
Gelegenheid tegenkandidaten stellen tot: 9 januari 2017
Verkiezingsdatum: 3 februari 2017
Verkozen per:  10 januari 2017

Rayon: Friesland
Vacature voor: portefeuillehouder financiële zaken
Kandidaat per: 10 november 2016
Naam kandidaat: M. Hofman
Zittingstermijn: 2
Gelegenheid tegenkandidaten stellen tot: 9 januari 2017
Verkiezingsdatum: 3 februari 2017
Verkozen per:  10 januari 2017

Rayon: Noord-Holland Noord
Vacature voor: portefeuillehouder financiële zaken
Kandidaat per: 14 november 2016
Naam kandidaat: J.C.S. Laan
Zittingstermijn: 1
Gelegenheid tegenkandidaten stellen tot: 9 december 2016
Verkiezingsdatum: 6 februari 2017
Verkozen per: 12 december 2016   

Rayon: Drenthe
Vacature voor: algemeen lid
Kandidaat per: 7 november 2016
Naam kandidaat: mw. I. Smit
Zittingstermijn: 1
Gelegenheid tegenkandidaten stellen tot: 7 december 2016
Verkiezingsdatum: 30 januari 2017
Verkozen per:  7 december 2016

Rayon: Rijnmond
Vacature voor: algemeen lid
Kandidaat per: 4 november 2016
Naam kandidaat: mw. L.A. den Ottelander-Willemse
Zittingstermijn: 1
Gelegenheid tegenkandidaten stellen tot: 3 december 2016
Verkiezingsdatum: 27 januari 2017
Verkozen per:  2 december 2016  

Rayon: Utrecht, Gooi&Vecht
Vacature voor: portefeuillehouder financiële zaken
Kandidaat per: 7 september 2016
Naam kandidaat: M.C.P. Leliefeld
Zittingstermijn: 2
Gelegenheid tegenkandidaten stellen tot: 20 oktober 2016
Verkiezingsdatum: 16 november 2016
Verkozen per:  24 oktober 2016

Rayon: West-Brabant
Vacature voor: portefeuillehouder voorzitter
Kandidaat per: 22 juli 2016
Naam kandidaat: H.J. Vrijhoeven
Zittingstermijn: 2
Gelegenheid tegenkandidaten stellen tot: 22 augustus 2016
Verkiezingsdatum: 17 oktober 2016
Verkozen per: 22 augustus 2016 

Rayon: Flevoland
Vacature voor: portefeuillehouder voorzitter
Kandidaat per: 16 juli 2016
Naam kandidaat: L.M.E.D. Vijsma
Zittingstermijn: 2
Gelegenheid tegenkandidaten stellen tot: 16 augustus 2016
Verkiezingsdatum: 11 oktober 2016
Verkozen per: 16 augustus 2016

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl