Help mee Gratis magazine
Toon alles
Getoond: 1 - 9 van 9 resultaten
Getoond: 1 - 9 van 9 resultaten
Informatie (2)
Bekijk alles
Bestel gratis (...)
Bekijk alles
Nieuws (5)
Goed voorbeeld: Vlaams alarm voor houtstook bij windstil weer

De ongezonde rook van houtvuur is een "serieuze verontreiniging" van de lucht die mensen inademen: tot kankerverwekkend en giftig. Iedereen loopt een risico bij houtstook, ook de stoker zelf. Vooral kwetsbare groepen zoals mensen met een longziekte, ouderen en kinderen, krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook: meer benauwdheid, veel hoesten of een verslechterde longfunctie. Bij

Eerste stappen richting afbouw van houtstook in biomassacentrales

Schadelijk voor de gezondheidEr zijn allerlei soorten biomassa. Het Longfonds is bezorgd over biomassa die bestaat uit hout. Bij verbranding hiervan komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals fijnstof en stikstofoxiden. Bij inademing kunnen deze stoffen leiden tot het ontstaan en verergeren van longziekten, zoals astma, COPD en longkanker. Ze zorgen ook voor een vermindering

Longfonds brengt luchtkwaliteit en zorgen van Nederland in kaart

TNO heeft uitgerekend hoe groot de bijdrage van houtstook en verkeer op lokaal niveau is aan de luchtkwaliteit. Een belangrijke maat voor de luchtvervuiling door verkeer is stikstofdioxide (NO2), een gas dat het gevolg is van verbranding. De bijdrage van persoonsverkeer aan de NO2 concentraties is in Nederland gemiddeld 13%. In steden als bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam met een hoge verkeersdr

Advies Platform Houtrook en Gezondheid naar Staatssecretaris

Dat doen we ook binnen het Platform Houtrook en Gezondheid. Binnen dit Platform zijn oplossingsrichtingen in kaart gebracht om de overlast en gezondheidsschade van houtrook te voorkómen dan wel te verminderen. Deze inventarisatie heeft geleid tot een advies Ontmoedig het stoken van hout dat op 8 maart is verschenen. Het advies is gestuurd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gezondheidsraad wil strengere regels voor gezonde lucht

Vrijwel overal in Nederland wordt voldaan aan de Europese normen. Toch is de lucht die wij in Nederland op de meeste plekken inademen ongezond. Het inademen van fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt of verergert klachten aan luchtwegen, longen, hart en bloedvaten. Naar schatting leiden de concentraties schadelijke stoffen in de lucht elk jaar tot zo’n 12.000 vroegtijdige sterfgevalle

Bekijk alles